Hỏi về thuế khoán đối với hộ kinh doanh

  • Thread starter ruby tran
  • Ngày gửi
R

ruby tran

Trung cấp
20/2/13
84
1
8
binh duong
Anh chị ơi giúp em với
Vốn là quán của em có đăng ký kd, vốn là 2 tỷ
mấy anh thuế liên xã nói là em đóng thuế khoán 3.500.000 /tháng
Em khong biết cách tính như vậy là sao, anh chị giúp em với
cảm ơn anh chị nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
namkim

namkim

Trung cấp
Ðề: Hỏi về thuế khoán đối với hộ kinh doanh

Anh chị ơi giúp em với
Vốn là quán của em có đăng ký kd, vốn là 2 tỷ
mấy anh thuế liên xã nói là em đóng thuế khoán 3.500.000 /tháng
Em khong biết cách tính như vậy là sao, anh chị giúp em với
cảm ơn anh chị nhiều

Thông thường mỗi Chi cục Thuế họ đánh giá và áp một mức khoán doanh thu
cái này bạn phải chi cho thuế để có mức thấp nhất hoặc đầu mỗi năm thuế yêu cầu bạn kê khai doanh thu thì bạn tính toán sao cho có lợi

quy định chung bạn tham khảo bên dưới nhé

Theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán áp dung phương pháp tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trực tiếp trên doanh thu và thời hạn nộp thuế được điều chỉnh từ hàng tháng thành hàng quý. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu bằng(=) hoặc dưới mức doanh thu của hàng hóa, dịch vụ hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT theo phương pháp khoán. Cụ thể như sau:
1/ Về thuế Giá trị gia tăng:
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu; tỷ lệ % để tính thuế gia trị gia tăng trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:
- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
- Hoạt động kinh doanh khác: 2%
Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu của hàng hóa, dịch vụ hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.
2/ Về thuế Thu nhập cá nhân:
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cụ thể như sau:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế

×

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ; cá nhân kinh doanh lưu động và cá nhân không kinh doanh như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 7%
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 30%
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 15%
- Hoạt động kinh doanh khác: 12%
Đối với cá nhân kinh doanh nhiều ngành nghề thì áp dụng theo tỷ lệ của hoạt động kinh doanh chính. Trường hợp cá nhân thực tế kinh doanh nhiều ngành nghề và không xác định được ngành nghề kinh doanh chính thì áp dụng theo tỷ lệ của “Hoạt động kinh doanh khác”.
 
R

ruby tran

Trung cấp
20/2/13
84
1
8
binh duong
Ðề: Hỏi về thuế khoán đối với hộ kinh doanh

Dạ em xin cảm ơn mọi người đã hướng dẫn em
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA