Cách điều chỉnh BCTC

  • Thread starter Hanh phim
  • Ngày gửi
Hanh phim

Hanh phim

Sơ cấp
11/11/12
52
0
6
41
Tây Ninh
Cả nhà giúp em với......
trong BCĐTK năm 2012 kế toán cũ ghi a) Nợ 312/Có 111 : 301.818đ , Nợ 31131/Có 111 : 29.182đ

b)Nợ 31131/ Có 3318 : 29.182 đ
nghĩa là chi tạm ứng số tiền 301.818đ, nhưng thực tế là số tiền này là thực chi chứ không là phải tạm ứng, nên số dư đầu kỳ 2013 tài khoản 312 là 301.818 đ, năm 2014 mới phát hiện ra...cả nhà giúp em cách xử lý nhé.......
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều