Mỗi tuần một chuyên đề

Thuế TNCN chuyển nhượng vốn

  • Thread starter hondauresort
  • Ngày gửi
H

hondauresort

Sơ cấp
10/5/09
26
0
1
Hải Phòng
Chào các anh các chị cho em hỏi về thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần với ạ
Công ty em là công ty cổ phần, có vốn điều lệ là 10 tỷ, giá trị 1 cổ phần là 10.000
Ông A là cổ đông có số vốn đăng ký theo tỷ lệ là 50% tương đương với 5tỷ
Ông A chuyển nhượng lại 200.000 cổ phần với giá 11.000/cổ phần cho ông B (tương đương với 20%)
Tại thời điểm chuyển nhượng thì ông A đã góp được 1 tỷ.
Thu nhập chịu thuế = giá chuyển nhượng - giá mua. Vậy giá mua ở đây được tính thế nào ạ?
Em xin cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tứ Phong

Tứ Phong

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/12/08
355
126
43
TP.HCM
Ðề: Thuế TNCN chuyển nhượng vốn

Chào các anh các chị cho em hỏi về thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần với ạ
Công ty em là công ty cổ phần, có vốn điều lệ là 10 tỷ, giá trị 1 cổ phần là 10.000
Ông A là cổ đông có số vốn đăng ký theo tỷ lệ là 50% tương đương với 5tỷ
Ông A chuyển nhượng lại 200.000 cổ phần với giá 11.000/cổ phần cho ông B (tương đương với 20%)
Tại thời điểm chuyển nhượng thì ông A đã góp được 1 tỷ.
Thu nhập chịu thuế = giá chuyển nhượng - giá mua. Vậy giá mua ở đây được tính thế nào ạ?
Em xin cảm ơn

Theo quy định của TT 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì từ 01/7/2013 các công ty Cổ phần chưa phải là công ty đại chúng, chưa niêm yết trên sàn chứng khoán thì khi chuyển nhượng cổ phần thì công ty có trách nhiệm khấu trừ 0,1%/ giá trị chuyển nhượng mà không cần quan tâm đến việc chuyển nhượng có lãi hoặc lỗ hay không.
Theo mẫu biểu 12/KK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì mỗi lần phát sinh việc chuyển nhượng thì cá nhân phải kê khai nộp thuế phần chuyển nhượng này, công ty có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn phần thuế TNCN nêu trên.
 
H

hondauresort

Sơ cấp
10/5/09
26
0
1
Hải Phòng
Ðề: Thuế TNCN chuyển nhượng vốn

Cám ơn bạn đã trả lời giúp
nhưng bạn có thể nói điều nào trong TT 111/2013/TT-BTC nói về việc phải khấu trừ 0.1% giá trị chuyển nhượng mà không cần quan tâm đến lỗ lãi được không?
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Re: Ðề: Thuế TNCN chuyển nhượng vốn

Cám ơn bạn đã trả lời giúp
nhưng bạn có thể nói điều nào trong TT 111/2013/TT-BTC nói về việc phải khấu trừ 0.01% giá trị chuyển nhượng mà không cần quan tâm đến lỗ lãi được không?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2703/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An
Trả lời công văn số 772/CT-TNCN ngày 02/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán trong công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/8/2013 hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế:
“b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”
Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:
b) Thuế suất và cách tính thuế
b.1) Đối với trường hợp áp dụng thuế suất 20%
b.1.1) Nguyên tắc áp dụng
Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là cá nhân đã đăng ký thuế, có mã số thuế tại thời điểm làm thủ tục quyết toán thuế và xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.
...Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.
b.2) Đối với trường hợp áp dụng thuế suất 0,1%
Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần kể cả trường hợp áp dụng thuế suất 20%."
Tại Khoản 5, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:
“đ) Cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.”
Tại Điểm 4 Mục I Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân:
“4. Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế.”
Từ ngày 01/7/2013 bà Nguyễn Thị Kim Loan có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần thì thu nhập đó được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
Khi chuyển nhượng chứng khoán, Bà Loan tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Trường hợp bà Loan đã nộp 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán mà không có yêu cầu xác định lại thuế suất 20% trên thực lãi thì không phải quyết toán.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA