Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

  • Thread starter vuductrong
  • Ngày gửi
V

vuductrong

Trung cấp
20/4/11
63
2
8
30
nam dinh
Công ty em vừa rồi có mua TSCĐ về đươc 5 tháng rồi nhưng chưa đưa vào sử dụng, vậy anh chị cho em hỏi TS đó cóphair tính khấu hao ko ?
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,058
20
38
34
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

Công ty em vừa rồi có mua TSCĐ về đươc 5 tháng rồi nhưng chưa đưa vào sử dụng, vậy anh chị cho em hỏi TS đó cóphair tính khấu hao ko ?
vẫn trích KH bình thường em nhé?
 
L

Lucie Tran

Sơ cấp
14/8/14
10
0
1
TP Hồ Chí Minh
Ðề: Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

Theo kế toán thì tài sản này vẫn trích khấu hao bình thường vì dù có sử dụng hay không thì nó vẫn hao mòn.
Nhưng khi tính thuế TNDN bạn phải loại phần chi phí khấu hao này ra vì đây là khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nên không được tính là chi phí được trừ (theo TT 78)
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Ðề: Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

Công ty em vừa rồi có mua TSCĐ về đươc 5 tháng rồi nhưng chưa đưa vào sử dụng, vậy anh chị cho em hỏi TS đó cóphair tính khấu hao ko ?

Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì không được trích khấu hao (theo điểm a khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC) , trừ Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo điểm i khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì không được trích khấu hao (theo điểm a khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC) , trừ Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo điểm i khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

Trích KH hay không phải xem trong chế độ kế toán, TT 45, còn chi phí khấu hao có được trừ hay không thì xem TT 78, hihi..
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,058
20
38
34
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì không được trích khấu hao (theo điểm a khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC) , trừ Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo điểm i khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC
==> cứ ko dc tính vào chi phí dc trừ thì ko trích khấu hao hả bạn?
Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

Trích KH hay không phải xem trong chế độ kế toán, TT 45, còn chi phí khấu hao có được trừ hay không thì xem TT 78, hihi..

Bạn nói đúng nhưng !!!! Ở đây phải trích KH chi phí KH này có được trừ khi tính thuế TNDN không??? Trong TT 78 điều: 6 không nói đến trường hợp TSCĐ chưa đưa vào sử dụng ???
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

Bạn nói đúng nhưng !!!! Ở đây phải trích KH chi phí KH này có được trừ khi tính thuế TNDN không??? Trong TT 78 điều: 6 không nói đến trường hợp TSCĐ chưa đưa vào sử dụng ???

Bác @HO Anh Hue: TS đã ở trạng thái sẵn sàng sử dụng, nhưng DN chưa đưa vào sử dụng thì bác nghĩ là chi phí KH trong thời gian này có liên quan đến hoạt động SXKD không nè. Nếu câu trả lời là không thì có được trừ không, cái này trong Điều 6 có nói đấy chứ bác.
 
L

lethithuy12

Trung cấp
29/5/14
61
11
8
37
Lào Cai
Ðề: Tài sản mua về chưa sử dụng có phải tính khấu hao

Công ty em vừa rồi có mua TSCĐ về đươc 5 tháng rồi nhưng chưa đưa vào sử dụng, vậy anh chị cho em hỏi TS đó cóphair tính khấu hao ko ?

Vẫn trích bình thường dù TSCĐ đó có đưa vào sử dụng hay k nhé
 

Xem nhiều