Mỗi tuần một chuyên đề

Xin cho hỏi về Chi Phí TNDN được trừ và không được trừ

  • Thread starter XynXao
  • Ngày gửi
X

XynXao

Guest
9/9/14
1
0
1
29

Đang kê khai cho quý 2:
1.Chi phí nộp phạt vi phạm giao thông:10.000.000
2.Chi ủng hộ ngày quốc tế thiếu nhi 1-6: 15.000.000
3.Chi KHTSCĐ: 40.000.000 ( , đến tháng 5 mới đăng kí chủ sở hữu là DN, TSCĐ nguyên giá 600.000.000, thời gian sử dụng 10 năm, khấu hao đường thẳng).
4.chi phí mua công cụ dụng cụ không có hóa hơn:5.000.000
5.Giá trị sản phẩm kiểm kê bị mất: 50.000.000
6.chi phí tra lãi vay cho ông x:50.000.000( vay ông x 1.000.000.000, thời hạn 2/2014-7/2014, lãi suất vay 5%/ quý, thời điểm đó vay lãi suất ngân hàng 8%/ năm.)

=> Theo mình: chi phí 1 ,2, 4,5 là không được khấu trừ.
Nhưng chi phí 3: không được khấu trừ 30.000.000, được khấu trừ 10.000.000 ( khấu hao ở tháng 5,6)
chi phí 6: không được khấu trừ 20.000.000, được khấu trừ 30.000.000 (theo lãi suất ngân hàng 30.000.000)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA