CV 6765/VPCP-KTTH của VPCP v/v truy thu thuế GTGT đối với hàng khuyến mại không đăng ký

  • Thread starter amtich
  • Ngày gửi
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Tình hình là theo tinh thần của Công văn này thì Chính phủ đồng ý cho phép BTC truy thu phần Thuế GTGT đối với hàng KM không đăng ký chương trình.
Cụ thể khi không đăng ký chương trình mà vẫn xuất HĐ hàng KM không thu tiền thì sẽ bị truy thu phần thuế GTGT đối với các hóa đơn này - do nếu ko đăng ký thì ko được hiểu là hoạt động KM, do đó phải xuất HĐ GTGT giống như quà tặng và kê khai nộp thuế GTGT của hóa đơn này, hạch toán vào chi phí. Tình trạng này theo mình nhận thấy thì đã diễn ra rất phổ biến tại các DN từ xưa đến nay.
Cụ thể nội dung công văn:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6765/VPCP-KTTH
V/v: Truy thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng khuyến mại không đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11021/BTC-TCT ngày 07 tháng 8 năm 2014 về việc truy thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng khuyến mại không đăng ký, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Văn Tùng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA