Xác định thuế TNDN (bài tập thi công chức)

  • Thread starter vo the quang
  • Ngày gửi
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
Câu 3: Một doanh nghiệp kinh doanh thương mại tong năm 2011 có số liệu kê khai tính thuế TNDN như sau: (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 36000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 25000; trong đó:
- Giá vốn của hàng hóa bán ra: 15000
- Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 200
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2000
- Các khoản chi phí khác của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ.
3. TN chịu thuế khác: 300
4. Doanh nghiệp hoạt động được 6 năm
6. Kỳ tính thuế của DN được xác định theo năm dương lịch.

Yêu cầu:
1. Xác định chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi đc trừ khi tính thu nhập chịu thuế? Giải thích cách tính?
2. Xác định thuế TNDN phải nộp trong năm tính thuế? biết thuế suất thuế TNDN là 25% và trong năm DN không đc miễn giảm thuế TNDN.

Câu 3: Một DN kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai thuế TNDN như sau (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó:
- Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000
- Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
3. Thu nhập chịu thuế khác: 500 trong đó có 400 là thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2011? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%. Trong năm DN không được miễn, giảm thuế TNDN
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó:
- Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000
- Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
PHAN NAY DOC KO HIEU?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó:
- Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000
- Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
PHAN NAY DOC KO HIEU?
Cái này đơn giản là bạn xác định xem chí phí nào được trừ, chi phí nào không thôi mà. Theo mình, bạn nên xác định 2 yếu tố :
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150 >>> Gài hàng
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000 >>> Xem có vượt mức khống chế hay không
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
ban chi ro chut di? giai vay dung ko :
doanh thu la 45.000 => thue gtgt la 45.000 x 10% = 4500 dau ra
thue gtgt dau vao la : 20.000 x 10% = 2.000
con Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150 la sao nhi?
roi chi phi duoc tru tinh sao?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
ban chi ro chut di? giai vay dung ko :
doanh thu la 45.000 => thue gtgt la 45.000 x 10% = 4500 dau ra
thue gtgt dau vao la : 20.000 x 10% = 2.000
con Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150 la sao nhi?
roi chi phi duoc tru tinh sao?
Mình ghi rõ là cái yếu tố đó gài hàng (bẫy) rồi mà, đưa vào để các bạn bị phân tâm thôi.

Còn cái còn lại bạn phải xác định xem có vượt mức khống chế hay không, nếu không vượt thì là chi phí được trừ, còn vượt thì trừ phần vượt ra để xác định số thuế phải nộp.
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
gi vay dung khong a? mai e thi roi? giup e voi
doanh thu tinh thue la : 45.000
chi phi khong che toi da la : (33.000-2000)x10%=3.100 > 2000 (khong bao g
chi phi phi cao)
vay tong chi phi duoc tru la : 31.000 + 2000 = 33.000
thu nhap khac = 500 - 400 = 100
do 400 nop o nuoc ngoai voi thue suat 20 % < 25 % trong nuoc, neu > 25 % trong nuoc thi chi duoc tru dung = 25% phai ko anh?
thue TNDN phai nop =( 45.000 - 33.000 + 100) x 25 = 3.025
Xin chan thanh cam on
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
con bai nay giai vay dung khong anh
Câu 3: Một doanh nghiệp kinh doanh thương mại tong năm 2011 có số liệu kê khai tính thuế TNDN như sau: (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 36000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 25000; trong đó:
- Giá vốn của hàng hóa bán ra: 15000
- Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 200
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2000
- Các khoản chi phí khác của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ.
3. TN chịu thuế khác: 300
4. Doanh nghiệp hoạt động được 6 năm
6. Kỳ tính thuế của DN được xác định theo năm dương lịch.

Yêu cầu:
1. Xác định chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi đc trừ khi tính thu nhập chịu thuế? Giải thích cách tính?
2. Xác định thuế TNDN phải nộp trong năm tính thuế? biết thuế suất thuế TNDN là 25% và trong năm DN không đc miễn giảm thuế TNDN.
GIAI :
THEO LUAT THUE TNDN chi phi quag cao, tiep thi khong vuot qua 10% tong chi phi duoc tru (tong chi phi duoc tru khong bao gom chi phi quang cao, tiep thi)
chi phi khong che toi da : (25.000 - 2000) x 10% = 2.300 > 2000
vay tong chi phi duoc tru khi tinh thu nhap chiu thue cua dn la : 23.000 + 2000 = 25.000
Thue tndn = (36.000- 25.000 + 300) x 25% = 2.825
 
M

mttuyet

Guest
8/8/14
2
0
1
TP.HCM
con bai nay giai vay dung khong anh
Câu 3: Một doanh nghiệp kinh doanh thương mại tong năm 2011 có số liệu kê khai tính thuế TNDN như sau: (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 36000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 25000; trong đó:
- Giá vốn của hàng hóa bán ra: 15000
- Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 200
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2000
- Các khoản chi phí khác của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ.
3. TN chịu thuế khác: 300
4. Doanh nghiệp hoạt động được 6 năm
6. Kỳ tính thuế của DN được xác định theo năm dương lịch.

Yêu cầu:
1. Xác định chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi đc trừ khi tính thu nhập chịu thuế? Giải thích cách tính?
2. Xác định thuế TNDN phải nộp trong năm tính thuế? biết thuế suất thuế TNDN là 25% và trong năm DN không đc miễn giảm thuế TNDN.
GIAI :
THEO LUAT THUE TNDN chi phi quag cao, tiep thi khong vuot qua 10% tong chi phi duoc tru (tong chi phi duoc tru khong bao gom chi phi quang cao, tiep thi)
chi phi khong che toi da : (25.000 - 2000) x 10% = 2.300 > 2000
vay tong chi phi duoc tru khi tinh thu nhap chiu thue cua dn la : 23.000 + 2000 = 25.000
Thue tndn = (36.000- 25.000 + 300) x 25% = 2.825

Chào bạn!
Bạn ơi, Theo mình "Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 200" không được trừ đâu. Bạn phản trừ ra nữa. Xem lại bạn nhé
Còn bài trên là ok

Làm xong rồi mình cũng còn phân vân điều này: theo luật thuế TNDN " Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra"

Như vậy như bài trên là doanh nghiệp hoạt động thương mại thì tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua hàng hóa bán ra tức là chi phi khong che toi da : (25.000- 15000- 2000) x 10% = 800 (vì phải trừ ra giá vốn hàng hóa bán ra=giá mua của hàng hóa bán ra)

Các bạn giải thích giúp được ko?
 
Sửa lần cuối:
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang

ban noi dung roi, minh cung moi sua lai nhu vay
doanh thu tinh thue la : 45.000

chi phi khong che toi da la : (33.000-20.000- 2000)x10%=1.100> 2000 (khong bao g

chi phi phi cao, tong so chi duoc tru ko bao gom gia mua cua hang hoa ban ra doi voi hoat dong thuong mai)

vay tong chi phi duoc tru la : "31.000 + 1.100= 32.100 " khong bit phai vay khong?
=>thue TNDN phai nop =( 45.000 - 32.100 + 100) x 25% = 3.250

hay la :(33.000-20.000- 2000) + 1.100= 12.100
=>thue TNDN phai nop =( 45.000 - 12.100 + 100) x 25% = 8.250

thu nhap khac = 500 - 400 = 100
do 400 nop o nuoc ngoai voi thue suat 20 % < 25 % trong nuoc, neu > 25 % trong nuoc thi chi duoc tru dung = 25% phai ko anh?
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
doanh thu tinh thue la : 45.000

chi phi khong che toi da la : (33.000-20.000- 2000)x10%=1.100> 2000 (khong bao g

chi phi phi cao, tong so chi duoc tru ko bao gom gia mua cua hang hoa ban ra doi voi hoat dong thuong mai)

vay tong chi phi duoc tru la : "31.000 + 1.100= 32.100 " khong bit phai vay khong?
=>thue TNDN phai nop =( 45.000 - 32.100 + 100) x 25% = 3.250

hay la :(33.000-20.000- 2000) + 1.100= 12.100
=>thue TNDN phai nop =( 45.000 - 12.100 + 100) x 25% = 8.250

thu nhap khac = 500 - 400 = 100
do 400 nop o nuoc ngoai voi thue suat 20 % < 25 % trong nuoc, neu > 25 % trong nuoc thi chi duoc tru dung = 25%
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
thi cai do giong nhu thue gtgt dau vao da dc khau tru, boi vay co tru ra dau, do la chi phi khong dc tru ma
 
K

kjft

Guest
24/9/14
5
0
0
33
Câu 3: Một DN kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai thuế TNDN như sau (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó:
- Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150 -> cái này không đuợc tính vào chi phí
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000 -> vuợt mức (33.000-20.000-2000 -150)*0,15 - 2.000= 372,5 ko đuợc trừ ( 15% này là theo tt78, chỗ nãy cũng băn khoăn, luật đổi rồi nhưng lại cho vào năm 2011 thì tính theo luật mới hay cũ ta)
- Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
3. Thu nhập chịu thuế khác: 500 trong đó có 400 là thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2011? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%. Trong năm DN không được miễn, giảm thuế TNDN
1, chi phí đuợc trừ = 33000 - 150 - 372,5 = 32477,5
2, thuế tndn đã nộp ở nuớc ngoài là 400/0,8=100 -> tổng thu nhập ở nước ngoài là 500, thuế = 500*0,25=125 nhưng đã nộp ở nuớc ngoài 100 nên về vn phải nộp thêm 25
3, tn chịu thuế = DT - chi phí + tn khác = 45000 - 32477,5 + 100 = 12622,5
4, thuế tndn nộp = 12322,5*0,25 + 25 = 3180,625
 
M

mttuyet

Guest
8/8/14
2
0
1
TP.HCM
Câu 3: Một DN kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai thuế TNDN như sau (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó:
- Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150 -> cái này không đuợc tính vào chi phí
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000 -> vuợt mức (33.000-20.000-2000 -150)*0,15 - 2.000= 372,5 ko đuợc trừ ( 15% này là theo tt78, chỗ nãy cũng băn khoăn, luật đổi rồi nhưng lại cho vào năm 2011 thì tính theo luật mới hay cũ ta)
- Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
3. Thu nhập chịu thuế khác: 500 trong đó có 400 là thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2011? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%. Trong năm DN không được miễn, giảm thuế TNDN
1, chi phí đuợc trừ = 33000 - 150 - 372,5 = 32477,5
2, thuế tndn đã nộp ở nuớc ngoài là 400/0,8=100 -> tổng thu nhập ở nước ngoài là 500, thuế = 500*0,25=125 nhưng đã nộp ở nuớc ngoài 100 nên về vn phải nộp thêm 25
3, tn chịu thuế = DT - chi phí + tn khác = 45000 - 32477,5 + 100 = 12622,5
4, thuế tndn nộp = 12322,5*0,25 + 25 = 3180,625

Do năm 2011 nên mình nghĩ theo thông tư cũ. Chứ tt 78 mới 8/2014 áp dụng thôi bạn ơi

Còn thu nhập từ nước ngoài: do 400 đã nộp thuế ở nước ngoài với TS=20%< 25% nên phần này ko phải nộp thuế nữa nhé. TN khác chịu thuế = 500-400=100
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
Do năm 2011 nên mình nghĩ theo thông tư cũ. Chứ tt 78 mới 8/2014 áp dụng thôi bạn ơi

Còn thu nhập từ nước ngoài: do 400 đã nộp thuế ở nước ngoài với TS=20%< 25% nên phần này ko phải nộp thuế nữa nhé. TN khác chịu thuế = 500-400=100
theo luat sdbs 2013 qui dinh các điêu trên thi co hieu luat thi hanh tu ngay1/1/2014,con TT 78 cung giong dan thi hanh các điêu o trên co hieu lúc thi hanh tu 8/2014.vay phai theo cai nao?
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
ậ thinh nhu bai tren lam sai roi:
tong chi phi = chi phi duoc tru + chi phi ko dc tru
33.000 = chi phi dc tru + 150(thue gtgt ko dc khau tru|)
=> chi phi duoc tru = 33.000 - 150= 32.850
chi phi khong che toi da la : (33.000 - 20.000 - 2000) x 10% = 1.085<2000(luat cu)
tong chi phi duoc tru khi xac dinh thue thu nhap doanh nghiep la :
30.850 + 1.085 = 31.935
thue tndn phai nop =(45.000 - 31.935 + 100 ) x 255 = 3.291.25
cac ban xem coi dung khong, luat doc kho hieu that, minh hoc chuyen nghanh ke toan tai chinh ma con ko hieu, huong chi dan thuong
cho minh hoi them cai nay . trong chi phi khong duoc tru co phan
e)Phầnchitrảlãitiềnvayvốnsảnxuất,kinhdoanhcủađốitượngkhông phảilàtổchứctíndụnghoặctổchứckinhtếvượtquá150% mứclãisuấtcơbản doNgânhàngNhà nước ViệtNamcôngbốtạithờiđiểmvay;
vi du : lai suat co ban cua nha nuoc la 8% => ngan hang cho vay toi da la 12%, nhung ko biet Thay minh giang sao ma nra toi 12% + 50%x12%= 18%, vay minh duoc vay nong toi da la 18% neu tren 20% th chi duoc tru dung bang 18% thoi

cac ban cho minh hoi : minh ap dung theo Luat sdbs thue tndn hay thong tu 78 huong dan luat sdbs, vi 1 cai thi noi co hieu luc thi hanh vao ngay 1/1/2014, con 1 cai thi co hieu luc thi hanh vao 8/2014. vay phai theo ca nao
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
Do năm 2011 nên mình nghĩ theo thông tư cũ. Chứ tt 78 mới 8/2014 áp dụng thôi bạn ơi

Còn thu nhập từ nước ngoài: do 400 đã nộp thuế ở nước ngoài với TS=20%< 25% nên phần này ko phải nộp thuế nữa nhé. TN khác chịu thuế = 500-400=100
thu nhap chiu thue = doanh thu - chi phi duoc tru + thu nhap khac, ke ca thu nhap nhap duoc o ngoai viet nam
= 45000 - 32477.5 + 500 = 13022.5
thue phai nop = 13022.5 x 25% - 400 x 20% ( nop thue o ngoai viet nam voi thue suat 20%) = 3255.625 - 80
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA