Mỗi tuần một chuyên đề

Hỏi về cách mở file Word từ excel

  • Thread starter dtuntanh
  • Ngày gửi
D

dtuntanh

Guest
28/9/14
3
0
1
42
Em chào các anh chị, Em có một vấn đề này mong các anh chị giúp.
Em tao một Form bên Excel và em muốn tạo một nút Commad để khi ấn vào đó thì nó tự động mở một file Word mẫu có sẵn. Như lệnh dưới đây.
Anh chị giúp em là làm thế nào copy thư mục này sang máy khác thì đường dẫn cũng tự động thay đổi theo, không phai sữa thủ công. Em xin chân thành cảm ơn.
Private Sub CommandButton5_Click()
Set wordapp = CreateObject("word.Application")
wordapp.Documents.Add Template:="C:\Users\vinhbuitrung\Desktop\TAO HO SO\Mau bieu\Mau 01 BBDG TS.doc"
wordapp.Visible = True
End Sub
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dtuntanh

Guest
28/9/14
3
0
1
42
Không có anh chị nào giúp em sao?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA