Kế toán thuế

  • Thread starter zinzin8888
  • Ngày gửi
Z

zinzin8888

Guest
7/10/14
2
0
1
35
Em có một bài test như sau:Anh chị nào có thể hướng dẫn em làm không ạ. Em cảm ơn

Bài 2: Xác định chỉ tiêu điều chỉnh cần thiết của Tờ khai quyết toán thuế TNDN và lập tờ

khai quyết toán thuế TNDN năm N, biết rằng:

1. Ngày 16/07/N, công ty đưa một ô tô 5 chỗ vào sử dụng có nguyên giá là 2.200 triệu đồng,

thời gian khấu hao là 8 năm, thời gian khấu hao tối thiểu theo chế độ là 10 năm.

2. Ngày 09/4/N-5, công ty đưa một máy móc vào sử dụng có nguyên giá là 1.800 triệu đồng,

thời gian khấu hao là 5 năm, thời gian khấu hao tối thiểu theo chế độ là 7 năm.

3. Ngày 1/10/N, DN đi vay vốn của cá nhân B với số tiền là 1.500 triệu đồng trong 6 tháng,

lãi suất vay vốn là 1,5%/tháng. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước công bố là tại

cùng thời điểm là 0,9%/tháng.

4. Ngày 1/2/N-1, DN vay vốn tín dụng của cá nhân X với số tiền là 2.200 triệu đồng trong

thời hạn 01 năm. Lãi suất vay vốn là 1,6%/Tháng, lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước

công bố là 0,9%/tháng tại thời điểm năm N.

5. Chi phí trang phục bằng tiền mặt (có danh sách kèm theo) là 550 triệu đồng (DN có 100

cán bộ).

6. Trong năm N, DN chi hội nghị khách hàng tại Đà Nẵng là 700 triệu đồng ( trong đó 200

triệu đồng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp)

7. Chi phí quảng cáo, tiếp thị... trong năm N là 900 triệu đồng. (Tổng chi phí theo số kế toán

của DN là 9.000 triệu đồng).

8. Trong năm N, DN ghi nhân khoản thu nhập ròng từ đầu tư nước ngoài là 200 triệu đồng

(Đã trừ thuế thu nhập ở nước ngoài là 40 triệu đồng)

9. Lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm N là: 1.000 triệu đồng (trong đó khoản thu nhập

chịu thuế 10% là 200 triệu đồng), Lỗ từ các năm là 200 triệu đồng (trong đó: năm N-6: 50

triệu đồng, năm N-5: 60 triệu đồng và năm N-3: 90 triệu đồng.

(Doanh nghiệp lập tờ khai: Doanh nghiệp sản xuất và bán hàng trong nước (không có hoạt

động chuyển nhượng bất động sản) và DN thực hiện công tác kế toán theo các chuẩn mực và qui

định hiện hành.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA