Địa chỉ DN ghi trên hoá đơn ??

  • Thread starter Thảo Ngư
  • Ngày gửi
T

Thảo Ngư

Guest
15/10/14
1
0
1
32
Chào các anh chị, hiện tại địa chỉ của DN em dài quá, bao gồm thửa đất, tờ bản đồ, đuờng, KP..... ( do tỉnh em bắt đăng kí lại như vậy ), nếu viết tắt theo qui định thì cũng không đủ chỗ ghi, có cách nào hay quy định nào để rút ngắn lại cái địa chỉ này không ? Với lại hoá đơn đầu vào thì có đuợc ghi theo địa chỉ của địa điểm kinh doanh hay chỉ đuợc ghi địa chỉ trụ sở chính ?
Em cảm ơn !!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
971
159
43
Mây và núi!!!
Chào các anh chị, hiện tại địa chỉ của DN em dài quá, bao gồm thửa đất, tờ bản đồ, đuờng, KP..... ( do tỉnh em bắt đăng kí lại như vậy ), nếu viết tắt theo qui định thì cũng không đủ chỗ ghi, có cách nào hay quy định nào để rút ngắn lại cái địa chỉ này không ? Với lại hoá đơn đầu vào thì có đuợc ghi theo địa chỉ của địa điểm kinh doanh hay chỉ đuợc ghi địa chỉ trụ sở chính ?
Em cảm ơn !!
Trích điểm b khoản 2 điều 16 TT 39/2014/TT-BTC
b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.
.......

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA