Mỗi tuần một chuyên đề

Giải thể khi TSCĐ chưa khấu hao hết nhưng không xuất bán TSCĐ đó

  • Thread starter quangba226vn
  • Ngày gửi
Em chuẩn bị làm hồ sơ giải thể Công ty TNHH 3 thành viên.

Đất xây dựng nhà xưởng mang tên Giám đốc. Công ty bỏ tiền ra xây dựng nhà xường có đầy đủ hoá đơn, chứng từ.

Cty làm ăn thua lỗ. Đến thời điểm này giá trị khấu hao nhà xường vẫn còn(chưa khấu hao hết theo sổ sách kế toán). Vậy em làm hồ sơ giải thể được không. Hay bắt buộc phải thanh lý nhà xưởng xong mới làm hồ sơ giải thể được.

Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA