kiểm toán hàng tồn kho

  • Thread starter hangpham28
  • Ngày gửi
H

hangpham28

Sơ cấp
16/10/14
3
0
1
25
anh chị giúp e giải bài này với ạ.e cảm ơn nhiều.
có các dữ liệu của công ty sĩ hùng như sau:
Nợ phải thu 31/12/2010 : 55.000
Nợ phải thu 31/12/2011 : 65000
số vòng quay nợ phải thu : 5
hàng tồn kho 31/12/2010 : 90.000
mua hàng trong nam 2011 : 225.000
tỷ lệ lãi gộp bình quân : 30%
hàng tồn kho 31/12/2011 là 111trd.hãy đánh giá sự hợp lí của số liệu này bằng thủ tục phân tích .bt mức trọng yếy hàng tồn kho là 9trd
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
anh chị giúp e giải bài này với ạ.e cảm ơn nhiều.
có các dữ liệu của công ty sĩ hùng như sau:
Nợ phải thu 31/12/2010 : 55.000
Nợ phải thu 31/12/2011 : 65000
số vòng quay nợ phải thu : 5
hàng tồn kho 31/12/2010 : 90.000
mua hàng trong nam 2011 : 225.000
tỷ lệ lãi gộp bình quân : 30%
hàng tồn kho 31/12/2011 là 111trd.hãy đánh giá sự hợp lí của số liệu này bằng thủ tục phân tích .bt mức trọng yếy hàng tồn kho là 9trd
Theo mình ( người không biết gì về kiểm toán),
Giá vốn hàng bán trong kỳ là 90.000 + 225.000 - 111.000 = 204.000
Doanh thu ước tính (55.000 + 65.000)/2*5= 300.000
Giá vốn hàng bán ước tính: 300.000 x 70% = 210.000
Chênh lệch ước tính với thực tế 210.000 - 204.000 = 6 < 9 => mức tồn kho hợp lý theo phân tích từ các tỷ số xác đinh.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,241
1,466
113
Hà Nội - Thái Nguyên
anh chị giúp e giải bài này với ạ.e cảm ơn nhiều.
có các dữ liệu của công ty sĩ hùng như sau:
Nợ phải thu 31/12/2010 : 55.000
Nợ phải thu 31/12/2011 : 65000
số vòng quay nợ phải thu : 5
hàng tồn kho 31/12/2010 : 90.000
mua hàng trong nam 2011 : 225.000
tỷ lệ lãi gộp bình quân : 30%
hàng tồn kho 31/12/2011 là 111trd.hãy đánh giá sự hợp lí của số liệu này bằng thủ tục phân tích .bt mức trọng yếy hàng tồn kho là 9trd
Ngoài cách tính toán như của nguoilysu thì có thể thực hiện thêm các phân tích:
So sánh ngang xem sự tăng giảm của các khoản mục có đáng kể không, có phù hợp với đánh giá của kiểm toán viên khi tìm hiểu đặc thù về doanh nghiệp, môi trường và ngành nghề không (2 khoản mục phải thu và tồn kho đều tăng, xem xét tính hợp lý).

Phân tích tỷ suất mà không có chuẩn để so sánh thì chẳng nói nên điều gì (phải so sánh với ngành, với đối thủ cạnh tranh, với chính DN kỳ trước).
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Phân tích tỷ suất mà không có chuẩn để so sánh thì chẳng nói nên điều gì (phải so sánh với ngành, với đối thủ cạnh tranh, với chính DN kỳ trước).
Em hiểu ý bác, tuy nhiên, ở đây em đang thực hiện thủ tục phân tích để xác định xem có khả năng có sai sót trọng yếu trên khoản mục hàng tồn kho nhăm xác định có cần thiết tăng/ giảm cỡ mẫu hay xác định các thủ tục kiểm toán bổ sung...
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,241
1,466
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em hiểu ý bác, tuy nhiên, ở đây em đang thực hiện thủ tục phân tích để xác định xem có khả năng có sai sót trọng yếu trên khoản mục hàng tồn kho nhăm xác định có cần thiết tăng/ giảm cỡ mẫu hay xác định các thủ tục kiểm toán bổ sung...
Cái tính toán như của @nguoilysu trong kiểm toán cũng là một trong các thủ tục phân tích (so sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán kỳ vọng của kiểm toán viên). Tuy nhiên để các tỷ suất (Phân tích tỷ suất là tính toán các tỷ suất như vòng quay hàng tồn kho, nợ phải thu,...) có ý nghĩa trong phân tích thì cần phải có số liệu để đánh giá (bình quân ngành, đối thủ, năm trước, dự toán).
 
H

hangpham28

Sơ cấp
16/10/14
3
0
1
25
e cảm ơn m.n ạ.có bài này mà làm e mất ăn mất ngu bây giờ thì vui rui hihi.
e hoc kế toán mà cái môn kiểm toán này e k biết gì á.
vậy cho e hỏi thêm nguoilisu có cần phân tích khoản nợ phải thu nữa k ạ.hay chỉ nv là xong r ạ.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
e cảm ơn m.n ạ.có bài này mà làm e mất ăn mất ngu bây giờ thì vui rui hihi.
e hoc kế toán mà cái môn kiểm toán này e k biết gì á.
vậy cho e hỏi thêm nguoilisu có cần phân tích khoản nợ phải thu nữa k ạ.hay chỉ nv là xong r ạ.
Trong thực tế: doanh thu, giá vốn, Nợ phải thu, Hàng tồn kho đã trình bày trên BCTC rồi, chứ không làm như đề bài bạn đưa ra đâu.
Khi thực hiện thủ tục phân tích, người ta tính ra các tỷ lệ, hệ số như tỷ lệ lãi gộp, số vòng quay Nợ phải thu, vòng quay hàng tồn kho... của năm nay, năm trước rồi so sánh xem có biến động bất thường không.
 
H

hangpham28

Sơ cấp
16/10/14
3
0
1
25
uk.hj.tại cái này e đang học môn kiểm toán mà thầy k giải btap bắt bọn e về làm trk lên thuyết trình nên k bt gì cả.vậy lam như a là đc r chứ ạ
 

Thành viên trực tuyến

  • Nguyen Thi Do

Xem nhiều

TEXT LINK