Mỗi tuần một chuyên đề

Giải giùm mình bài tập này với...!!

  • Thread starter duyphuongstellar
  • Ngày gửi
D

duyphuongstellar

Guest
5/6/14
7
1
3
30
TPHCM
Công ty C sản xuất 2 spA vàB,trong kỳ có tài liệu sau:

1/NVL chính xuất kho cho sản xuất sp A 450trđ,sp B 525 rđ

2/Mua vật liệu phụ trị giá 9.900.000 (baogồmVAT10%) đã trả bằng tiền mặt dùng trực tiếp sản xuất A và B,không qua nhập kho

3/Tiền lương phải trả cho CNTT sxsp A 100tr,sp B 200tr (trong đó lương CN nghỉ phép 20tr),Nhân viên quản lý phân xưởng 50tr

4/Trích BHXH,BHYT,KPCĐ

5/Trích trước tiền lương nghỉ phép của CNTT sxsp A 31tr,sxsp B 32tr

6/Chi phí sản xuất khác:

- Vật liệu xuất kho phục vụ sản xuất 5tr

- CCDC xuất dùng cho sản xuất 6tr,loại phân bổ1lần

- Khấu haoTSCĐ ở pxsx 150tr

- Tiền điện,nước ở px trả bằng tiền mặ t22tr,trong đó VAT 2tr

7/NVL chính sxsp A còn thừa nhập lại kho trị giá 50tr,NVL chính sxsp B còn thừa để lại phân xưởng trị giá25trđ

8/Sản xuất hoàn thành nhập kho 100 sp A & 200 sp B,không có spdd đầukỳ & cuối kỳ

Yêu cầu:Định khoản các nghiệpvụ và lập phiếu tính giá thành


-Chi phí vật liệu phụ phân bổ theo chi phí NVL chính,phân bổ chi phí sản xuất chung theo CPNCTT
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

truongpc

Guest
14/10/14
7
3
3
34
Nếu mà bạn học kế toán thì nên tự tìm cách giải, nếu chỗ nào không biết thì hỏi chứ không nên post nguyên 1 bài tập rồi nhờ người giải dùm!
 
D

duyphuongstellar

Guest
5/6/14
7
1
3
30
TPHCM
Nếu mà bạn học kế toán thì nên tự tìm cách giải, nếu chỗ nào không biết thì hỏi chứ không nên post nguyên 1 bài tập rồi nhờ người giải dùm!
Chỗ nào đây bạn:
NVL chính sxsp B còn thừa để lại phân xưởng trị giá25trđ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA