Cả nhà giúp mình với...!

  • Thread starter duyphuongstellar
  • Ngày gửi
D

duyphuongstellar

Guest
5/6/14
7
1
3
30
TPHCM
  • Số dư đầu kỳ:
TK 142: 1 trđ (công cụ phân bổ 3 lần xuất trong tháng 10/2008)
  • Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ:
xuất CCDC dùng cho PXSX
Loại phân bổ 1 lần tháng 200.000 đ
Loại phân bổ 2 tháng 1.000.000 đ

Định khoản giúp mình với..!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mchau93

Guest
21/10/14
0
1
3
Loại phân bổ 1 lần: N 6273/ C 153 200.000
Loại phân bổ 2 lần:
Xuất công cụ: N 142/C 153: 1.000.000
Tiến hành phân bổ: N 6273/C 142: 500.000
 
  • Like
Reactions: duyphuongstellar

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA