Mỗi tuần một chuyên đề

Cách tính thuế tncn như thế nào?

  • Thread starter Hồng 124
  • Ngày gửi
H

Hồng 124

Guest
27/10/14
3
0
1
36
Em có ví dụ thế này! Ông A có lương thực tế là 19 triệu, vậy thu nhập chịu thuế của ông A là 19 triệu. Ông A có các khoản giảm trừ như sau: Gia cảnh: Bản thân là 9 triệu va người phụ thuộc là 3,6 triệu. BHXH : 223.250 ngàn đồng : vậy tổng các khoản giảm trư là 6.176.750 Và tính ra thuế tncn phải nộp như sau ( 6.176.750- 5.000.000)*10%+5.000.000 =367.675 ngàn đồng .Do bài tập này cô giáo làm trên lớp nên về xem lại em không hiểu là tính thế nào để ra 9 triệu và 3,6 triệu ơ phần giảm trừ gia cảnh ạ.anh chị ,thầy cô nào giải thích hộ em với ạ!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trueheaven

Sơ cấp
10/4/14
4
1
3
33
Hà Nội
9 triệu và 3,6 triệu giảm trừ gia cảnh được quy định cụ thể tại thông tư 111 về thuế TNCN bạn nhé.
 
  • Like
Reactions: Hồng 124
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Em có ví dụ thế này! Ông A có lương thực tế là 19 triệu, vậy thu nhập chịu thuế của ông A là 19 triệu. Ông A có các khoản giảm trừ như sau: Gia cảnh: Bản thân là 9 triệu va người phụ thuộc là 3,6 triệu. BHXH : 223.250 ngàn đồng : vậy tổng các khoản giảm trư là 6.176.750 Và tính ra thuế tncn phải nộp như sau ( 6.176.750- 5.000.000)*10%+5.000.000 =367.675 ngàn đồng .Do bài tập này cô giáo làm trên lớp nên về xem lại em không hiểu là tính thế nào để ra 9 triệu và 3,6 triệu ơ phần giảm trừ gia cảnh ạ.anh chị ,thầy cô nào giải thích hộ em với ạ!!!!

bạn ơi 9tr và 3,6tr ở phần giảm trừ gia cảnh là Nhà nước quy định theo TT của Thuế TNCN rồi, chứ không phải tính toán gì hết, bạn có thể tham khảo 1 số TT sau cho rõ nhé:
- Điều 9 TT 111/2013 TT-BTC
- Điều 19 Luật thuế TNCN
- Khoản 4 điều 1 Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật TNCN
- Điều 12 NĐ số 65/2013/NĐ-CP
 
  • Like
Reactions: Hồng 124
H

Hồng 124

Guest
27/10/14
3
0
1
36
bạn ơi 9tr và 3,6tr ở phần giảm trừ gia cảnh là Nhà nước quy định theo TT của Thuế TNCN rồi, chứ không phải tính
9 triệu và 3,6 triệu giảm trừ gia cảnh được quy định cụ thể tại thông tư 111 về thuế TNCN bạn nhé.
vậy những trường hợp lương thực tế của họ dưới 5 triệu thì tính thế nào ạ.hay những trường hợp này ko fai tính thuế tncn a???
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

Thuế thu nhập chiu thuế TN cá nhân = (Thu nhập - 9 triệu giảm trừ bản thân- (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất

Tổng Lương = Lương Căn Bản + phụ cấp trách theo lương + Phụ cấp cơm (Nếu có > 680.000VNĐ)

Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản than (9 triệu/ tháng) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(10.5%)


Chú ý: chi phí tiền cơm chỉ bị khống chế > 680.000 là phải chịu thuế TNCN, nếu < 680.000 thì không chịu thuế TNCN, với thuế TNDN thì tiền cơm dù > 680.000 hay < 680.000 => đều là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hoạt động thì phần tiền cơm vượt > 680.000 bị loại khi tính thuế TNDN

Mức giảm trừ gia cảnh mới:

Mức giảm trừ gia cảnh.
Áp dụng theo quy định hiện hành Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2013

Đối với người phụ thuộc => 1,6 triệu đồng/tháng.=> 3,6 triệu đồng/ tháng.

Đối với người nộp thuế => 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm. => 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
Thu nhập chịu thuế ông A = 19.000.0000 – (9.000.000 + 3.600.000+ 223.250)=6.176.750

imagesTheo bậc thuế là bậc 2 = > Thuế TNCN = 5.000.000*5%+(6.176.750-5.000.000)*10%= 367,675


Cách 2:

7-box.jpg


Thuế TNCN = 6.176.750*10%-250.000=367,675
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA