Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 62542/CTHN-TTHT ngày 16/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp phát sinh hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP dẫn đến hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp có sai, sót thì phải khai bổ sung.

Việc khai bổ sung phải thực hiện theo từng hồ sơ khai thuế có sai, sót, tuân thủ đúng quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Cần lưu ý, trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn thì phải nộp đủ số thuế tăng thêm/hoặc nộp trả số thuế được hoàn thừa đồng thời nộp tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp việc khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Doanh nghiệp chỉ được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA