Tư vấn thủ tục đấu thầu

  • Thread starter Hung tam su
  • Ngày gửi
H

Hung tam su

Guest
22/9/14
1
0
1
44
Chào các bạn,
Mình đang làm văn bản pháp lý cho một số gói thầu của dự án. Hiện mình đang chưa rõ về quy trình đấu thầu "một giai đoạn, một túi hồ sơ" có phải có văn bản phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?
Trong quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế quy định tại chương II Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì chỉ quy định các bước phải phê duyệt bằng văn bản là:
- Phê duyệt HSMT
- Phê duyệt về kết quả lựa chọn nhà thầu.
Tuy nhiên, bên tư vấn hướng dẫn với các gói thầu đấu thầu theo phương thức một giai đoạn vẫn phải có Quyết định phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu sau đó đến Thương thảo hợp đồng, Văn bản thẩm định, rồi tờ trình và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Như vậy lại đẻ ra một số văn bản nữa. Bên mình cũng đã trao đổi với các bạn ấy nhưng các bạn ấy trả lời là trong luật quy định thế. Mình không biết theo Luật hay theo Nghị định.
Mong muốn nhận được ý kiến tư vấn của các bạn để mình triển khai các bước văn bản cho phù hợp và tuân thủ Pháp luật.
Trân trọng!
 

Xem nhiều