Hỏi về lương GĐ công ty TNHH 2, 3 thành viên

  • Thread starter Trangle_dl
  • Ngày gửi
T

Trangle_dl

Guest
29/10/14
6
0
1
33
Dear anh/ chị,

Anh/ chị cho em hỏi: Công ty em là công ty TNHH đợc góp vốn bởi 3 thành viên trong đó có 1 người là giám đốc điều hành công ty. 2 người còn lại không tham gia vào hoạt động của công ty.
Giám đốc em làm việc tại công ty không hưởng lương, nghĩa là sẽ không đóng BHXH, BHYT, chỉ hưởng lợi nhuận vào cuối năm nhưng hàng tháng vẫn có phụ cấp cho công việc như phụ cấp trách nhiệm, ăn trưa, xăng xe..., vậy anh/chị cho em hỏi phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý không ạ? và anh/chị biết có văn bản nào liên quan đến vấn đề này thì giúp em với ạ.
Em cám ơn các anh/chị đã giúp đỡ em :)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,749
970
113
TP.Hồ Chí Minh
+Theo các văn bản hướng dẫn thì lương của công ty TNHH 2 TV trở lên được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ và các khoản phát sinh theo lương khác chỉ có lương và các khoản theo lương của DNTN, Công ty TNHH 1 TV thì mới không được đưa vào chi phí hợp lý được trừ khi quyết toán thuế TNDN mà thôi

+Muốn đưa lương và các khoản vào chi phí hợp lý

- Biên bản hợp hội đồng thành viên

- Quyết định bổ nhiệm giám đốc

- Hàng tháng chấm công, tính lương bình thường

- Đăng ký mã số thuế TNCN

- Các khoản phụ cấp khác được đưa vào chi phí hợp lý nếu làm theo quy định ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tong công ty.


+ Chỉ có DNTN , TNHH 1 TV mới không được đưa lương và các khoản khác vào chi phí hợp lý

Tiền lương của chủ Lương chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ =>ko là chi phí hợp lý => Các khoản theo lương cũng ko là chi phí hợp lý


= > ko là chi phí hợp lệ nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
= > Cộng hết tất cả các khoản theo lương phát sinh cho người chủ này => đưa nó vào chi phí kết toán cuối năm khi quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 => chi phí này làm tăng doanh thu tính thuế x 25%Căn cứ:


THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp​

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1.Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,749
970
113
TP.Hồ Chí Minh
+Theo các văn bản hướng dẫn thì lương của công ty TNHH 2 TV trở lên được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ và các khoản phát sinh theo lương khác chỉ có lương và các khoản theo lương của DNTN, Công ty TNHH 1 TV thì mới không được đưa vào chi phí hợp lý được trừ khi quyết toán thuế TNDN mà thôi

+Muốn đưa lương và các khoản vào chi phí hợp lý

- Biên bản hợp hội đồng thành viên

- Quyết định bổ nhiệm giám đốc

- Hàng tháng chấm công, tính lương bình thường

- Đăng ký mã số thuế TNCN

- Các khoản phụ cấp khác được đưa vào chi phí hợp lý nếu làm theo quy định ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tong công ty.


+ Chỉ có DNTN , TNHH 1 TV mới không được đưa lương và các khoản khác vào chi phí hợp lý

Tiền lương của chủ Lương chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ =>ko là chi phí hợp lý => Các khoản theo lương cũng ko là chi phí hợp lý


= > ko là chi phí hợp lệ nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
= > Cộng hết tất cả các khoản theo lương phát sinh cho người chủ này => đưa nó vào chi phí kết toán cuối năm khi quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 => chi phí này làm tăng doanh thu tính thuế x 25%Căn cứ:


THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp​

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1.Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
 
  • Like
Reactions: Trangle_dl
T

Trangle_dl

Guest
29/10/14
6
0
1
33
Em cám ơn anh Chudinhxinh ạ.
Nhưng cho em hỏi lại lần cuối cùng. Giám đốc công ty em không hưởng lương (nghĩa là lương cơ bản, lương đăng ký với cơ quan thuế để đóng BHYT, BHXH) nhưng vẫn có phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm, xăng xe, ăn trưa...). Theo như anh nói và theo TT 78/2014/TT-BTC thì có nghĩa là khoản phụ cấp đó vẫn được đưa vào chi phí trược trừ chỉ cần có các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tong công ty thôi đúng không anh? Mà các khoản phụ cấp này có bị giới hạn không ạ (vì phụ cấp trách nhiệm khá cao đó ạ)

Vậy khi em đưa phụ cấp này vào bảng lương thuế thì có bị khấu trừ thuế TNCN không anh? (vì hiện tại sếp em đang nhận các phụ cấp này nhưng không đưa vào bảng lương và không được đưa vào chi phí)
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Dear anh/ chị,

Anh/ chị cho em hỏi: Công ty em là công ty TNHH đợc góp vốn bởi 3 thành viên trong đó có 1 người là giám đốc điều hành công ty. 2 người còn lại không tham gia vào hoạt động của công ty.
Giám đốc em làm việc tại công ty không hưởng lương, nghĩa là sẽ không đóng BHXH, BHYT, chỉ hưởng lợi nhuận vào cuối năm nhưng hàng tháng vẫn có phụ cấp cho công việc như phụ cấp trách nhiệm, ăn trưa, xăng xe..., vậy anh/chị cho em hỏi phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý không ạ? và anh/chị biết có văn bản nào liên quan đến vấn đề này thì giúp em với ạ.
Em cám ơn các anh/chị đã giúp đỡ em :)
Sếp bạn bắt buộc phải ký HĐLĐ thì ông ta mới đc hưởng lợi nhuận vào cuối năm vì đây là Cty TNHH 3TV,(khác với Cty TNHH 1TV) bạn phải đăng ký thang lương BHXH theo luật định, tiền lương, phụ cấp bạn đc đưa vào cp
Các khoản phụ cấp đó bạn cần ghi rỏ trên HĐLĐ, ăn trưa ko vượt 680k, nếu nhiều hơn phải chịu thuế TNCN, Toàn ộ tiền lương & phụ cấp hàng tháng quá lớn, sếp bạn phải đóng thuế TNCN hàng tháng
 
Sửa lần cuối:
T

Trangle_dl

Guest
29/10/14
6
0
1
33
Sếp bạn bắt buộc phải ký HĐLĐ thì ông ta mới đc hưởng lợi nhuận vào cuối năm vì đây là Cty TNHH 3TV,(khác với Cty TNHH 1TV) bạn phải đăng ký thang lương BHXH theo luật định, tiền lương, phụ cấp bạn đc đưa vào cp
Các khoản phụ cấp đó bạn cần ghi rỏ trên HĐLĐ, ăn trưa ko vượt 680k, nếu nhiều hơn phải chịu thuế TNCN, Toàn ộ tiền lương & phụ cấp hàng tháng quá lớn, sếp bạn phải đóng thuế TNCN hàng tháng

Em cám ơn chị quynhhuong0291
Dạ sếp em có ký HĐLĐ, nhưng do tình hình kinh doanh không tốt nên làm cam kết không nhận lương hàng tháng --> không có lương nên không đóng bảo hiểm luôn chị. Chỉ nhận phụ cấp cho công việc thôi ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA