Mỗi tuần một chuyên đề

Xử lý khi xuất sai nhiều hóa đơn cho cùng một đối tượng

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
THÔNG TƯ Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014



HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ


Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).


Nếu xuất hóa đơn bị sai:

-Chưa xé khỏi cuống thì gạch chéo 3 liên gấp lại xuất tờ khác thay thế

-Nếu xuất sai hai bên đã khai báo thuế: sai thông tin địa chỉ, mã số thuế…

+ Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

+Xuất hóa đơn mới điều chỉnh (phần tiền số lượng, đơn giá, đơn vị tính, thành tiền..=0 hoặc để trống)

- Nếu có nhiều hóa đơn sai sót thì:

+Cùng một doanh nghiệp mà sai từ 2 hóa đơn trở lên thì :

-Lập một biên bản điều chỉnh cho các hóa đơn sai

-Xuất 01 hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn bị sai


-Nếu nhiều doanh nghiệp bị sai hóa đơn thì:

+Mỗi doanh nghiệp là một biên bản điều chỉnh

+Mỗi doanh nghiệp lập 01 hóa đơn điều chỉnh

+Không được phép gộp chung biên bản đièu chỉnh cho các doanh nghiệp khác nhau, không được phép xuất 01 hóa đơn điều chỉnh sai sót cho nhiều doanh nghiệp
 
  • Like
Reactions: Kara Hudson
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hongha6868

Guest
27/8/10
2
0
1
39
uong bi, quang ninh
cho mình hỏi phần phía dưới bạn lấy thông tin ở đâu:
Nếu xuất hóa đơn bị sai:

-Chưa xé khỏi cuống thì gạch chéo 3 liên gấp lại xuất tờ khác thay thế

-Nếu xuất sai hai bên đã khai báo thuế: sai thông tin địa chỉ, mã số thuế…

+ Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

+Xuất hóa đơn mới điều chỉnh (phần tiền số lượng, đơn giá, đơn vị tính, thành tiền..=0 hoặc để trống)

- Nếu có nhiều hóa đơn sai sót thì:

+Cùng một doanh nghiệp mà sai từ 2 hóa đơn trở lên thì :

-Lập một biên bản điều chỉnh cho các hóa đơn sai

-Xuất 01 hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn bị sai


-Nếu nhiều doanh nghiệp bị sai hóa đơn thì:

+Mỗi doanh nghiệp là một biên bản điều chỉnh

+Mỗi doanh nghiệp lập 01 hóa đơn điều chỉnh

+Không được phép gộp chung biên bản đièu chỉnh cho các doanh nghiệp khác nhau, không được phép xuất 01 hóa đơn điều chỉnh sai sót cho nhiều doanh nghiệp
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA