Mỗi tuần một chuyên đề

Công ty mới thành lập ngày 20/11/2014 có phải khai mẫu 06/GTGT?

  • Thread starter VanLyDocHanh107
  • Ngày gửi
VanLyDocHanh107

VanLyDocHanh107

Cao cấp
9/11/10
200
16
18
13
Lê Chân
Công ty em thành lập ngày 20/11/2014, không đầu tư, mua sắm, nhận vốn góp bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ, không có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh...thì có phải làm mẫu 06/GTGT không?
Công ty em thuộc trường hợp khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp đúng ko ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

Le tuyet bay

Trung cấp
2/4/13
189
48
28
Thanh Hoa
Thủ tục đăng ký với cơ quan thuế với đơn vị mới thành lập gồm :
- Giấy chứng nhận đăng ký KD
- Tờ khai thuế môn bài
- Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế ( mẫu 06GTGTBan hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
- Đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT
- Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh có xác nhận của UBND phường xã nơi thuê
- Mẫu số 08 đăng ký tài khoản
 
beckentan

beckentan

Cao cấp
Theo thông tư 119 thì công ty mới thành lập có hợp đồng thuê nhà làm trụ sở kinh doanh thì làm mẫu 06/GTGT để được tính thuế theo pp khấu trừ, trường hợp công ty bạn thì theo pp trực tiếp nha.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA