Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 387/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định đối tượng phải nộp tờ khai mẫu 05/GTGT theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty thực hiện hoạt động tư vấn khảo sát thiết kế, lập nhiệm vụ quy hoạch (không kèm thi công công trình) ở các tỉnh, nếu không thuộc hoạt động xây dựng thì được khai, nộp thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Tuy nhiên, nếu hoạt động tư vấn khảo sát thiết kế, lập nhiệm vụ quy hoạch ở các tỉnh thuộc hoạt động xây dựng thì phải khai thuế (theo mẫu 05/GTGT) và phân bổ thuế GTGT cho các tỉnh theo quy định tại Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Nguon: Luatvietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA