Tính sản lượng để đạt mức lợi nhuận mong muốn

  • Thread starter Ntp27
  • Ngày gửi
N

Ntp27

Guest
22/11/14
2
0
1
31
sản phẩm a
Đơn giá bán: 100đ/sp
Biến phí: 60đ/sp
Định phí từng sp: 80.000đ
Định phí chung phân bổ: 20.000đ
Sản lượng tiêu thụ: 3.000
Hỏi: để mở rộng doanh thu sản phẩm a, công ty quyết định thưởng cho nhân viên bán hàng 5đ/sp cho mỗi sản phẩm tiêu thụ vượt sản lượng hoà vốn. Tính sản lượng, doanh thu để công ty đạt lợi nhuận 100.000

Đáp án ra sản lượng là 5.357sp
Em mới học kế toán quản trị nên ko biết cách giải như thế nào. Mong cả nhà giúp e với ạ. E cám ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
sản phẩm a
Đơn giá bán: 100đ/sp
Biến phí: 60đ/sp
Định phí từng sp: 80.000đ
Định phí chung phân bổ: 20.000đ
Sản lượng tiêu thụ: 3.000
Hỏi: để mở rộng doanh thu sản phẩm a, công ty quyết định thưởng cho nhân viên bán hàng 5đ/sp cho mỗi sản phẩm tiêu thụ vượt sản lượng hoà vốn. Tính sản lượng, doanh thu để công ty đạt lợi nhuận 100.000

Đáp án ra sản lượng là 5.357sp
Em mới học kế toán quản trị nên ko biết cách giải như thế nào. Mong cả nhà giúp e với ạ. E cám ơn nhiều.

Bài này cần sử dụng kết hợp các kiến thức của mối quan hệ CVP.
Sản lượng hòa vốn: (80.000 + 20.000) / (100 - 60) = 2.500

Khi vượt qua điểm hòa vốn thì mức gia tăng của số dư đảm phí chính là lợi nhuận. Số dư đảm phí cần đạt được sau điểm hòa vốn là 100.000 và sản lượng cần bán thêm sau điểm hòa vốn: 100.000 / [100 - (60+5)] = 2.857

Tổng số sản phẩm cần bán: 5.357.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA