Khoản chi có tính chất phúc lợi

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,120
545
113
48
TP.HCM
www.webketoan.vn
Mình có đọc một số trả lời về khoản chi có tính chất phúc lợi. Đây là khoản chi mới đượ chấp nhận, ace tham khảo thêm:

Tại Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Chương 1 về thuế TNDN Điểm 2.31 hướng dẫn các khoản được trừ khi xác định thuế TNDN; các khoản hiếu hỷ, ma chay, nghỉ mát cho người lao động....thì được trừ và không quá 1 tháng lương. Trong Thông tư cũng đưa ra ví dụ, nhưng tôi chưa hiểu cụ thể nên xin hỏi.
1. Khoản này thì doanh nghiệp sẽ chi thực tế trong năm khi có phát sinh hay sao? Khi quyết toán thì xác định quỹ lương bao nhiêu để xác định khống chế, nếu doanh nghiệp chi cao hơn thì sẽ phải điều chỉnh giảm cho đúng hay sao? Hay là khi quyết toán thuế TNDN, căn cứ vào quỹ lương đã chi thực tế trong năm chia cho 12 tháng, rồi lấy kết quả nhân cho 24% để ra số thuế TNDN đó làm căn cứ ghi giảm phần thuế đó trong quyết toán?
2. Nếu doanh nghiệp chi các khoản trên phải có chứng từ thì mới được giảm trừ. Xin hỏi chi cho hiếu hỷ thì chứng từ gì là hợp pháp?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Căn cứ Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 quy định về các khoản chi phúc lợi thì đây là khoản chí có tính chất phúc lợi thực tế phát sinh trong năm và phải có chứng từ chi theo qui định, đối với các khoản chi mua dịch vụ, hàng hóa bên ngoài phải có hóa đơn hợp pháp (như chi đi nghỉ mát thuê Công ty Du lịch ...). Về cách xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia :)) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC
status2.gif
ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với khoản chi hiếu hỷ thì Công ty có phiếu chi ký nhận của đối tượng cần chi tiền để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.


Em xin hỏi 1 câu nữa là tiền đám ma (tứ thân phụ mẫu), đám cưới của công nhân trong công ty thì khi chi tiền mà được đưa vào chi phí theo Thông tư 151/2014/TT-BTC thì cần phải có cái gì để làm cho đúng không?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Khoản chi có tính chất phúc lợi như: chi đám ma, đám cưới (hiếu hỷ) cho người lao động và gia đình của người lao động nếu tổng số chi có tính chất phục lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế TNDN thì được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều