Mỗi tuần một chuyên đề

Làm rõ v/đ: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai nộp thuế GTGT

  • Thread starter tuannv
  • Ngày gửi
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC, CÓ DOANH THU, thực hiện như thế này có đúng không?
-------------------
1- Chi nhánh này cũng là loại Cơ sở SXKD có hạch toán kế toán. (hạch toán tại cty tổng)
2- Khai thuế GTGT và nộp tại địa phương.
3- Hạch toán kế toán, báo cáo sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính, quyết toán được làm gộp vào trên công ty tổng.
4- Có thể in và phát hành hóa đơn riêng cho chi nhánh.
5- Công ty chính Có thể xuất hóa đơn hàng hóa xuống chi nhánh để có đầu vào kê khai thuế tại chi nhánh cho rõ ràng. (Nếu chỉ dùng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì khó khăn cho việc khai thuế đầu vào)
6- Có thể xuất hóa đơn phân bổ một phần các chi phí khác mà công ty tổng đã ký hợp đồng thuê mua nhưng được sử dụng cho chi nhánh từ công ty tổng về chi nhánh, để lấy đầu vào hạch toán kê khai thuế GTGT cho chi nhánh.

* Đang tìm và sẽ đối chiếu với văn bản luật và công văn hướng dẫn
* Công văn mới nhất liên quan là công văn 5291/TCT-KK ngày 26/11/2014: https://www.facebook.com/download/808225065882783/CV+5291+TCT+KK+ngay+26+11+2014.PDF
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Việc làm rõ những vấn đề trên để giải quyết việc cụ thể sau, nên các anh/chị cho xin ý kiến.

Công ty ở Hải Phòng (Công ty A) thuê cây xăng ở Bắc Ninh của công ty B; hợp đồng thuê và hóa đơn công ty B xuất cho công ty A.
Công ty A thành lập chi nhánh ở Bắc Ninh (Chi nhánh A-BN); hạch toán phụ thuộc, kinh doanh xăng dầu.
Chi nhánh ở Bắc Ninh này kê khai và nộp thuế GTGT tại Bắc Ninh.
Để giải quyết tối ưu hóa thuế đầu vào tại chi nhánh A-BN này khi kê khai nộp thuế. Công ty A xuất hóa đơn thuê cây xăng từ trụ sở chính ở Hải Phòng về cho chi nhánh Bắc Ninh A-BN. Làm như vậy có ổn không?
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
- Khai và nộp thuế GTGT riêng và sử dụng phương pháp khấu trừ như công ty mẹ; OKEY
- Có thực hiện bán hàng hóa và thu doanh thu => được phát hành hóa đơn. OKEY
- Có 2 cách: Xuất hóa đơn hàng từ công ty xuống chi nhánh trước. Hoặc là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nội bộ, sau đó chi nhánh bán làm bảng kê gửi công ty, công ty xuất hóa đơn theo lượng hàng bán được cho chi nhánh. => OKEY

Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn. (Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013)

Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính. (Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013)

Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp. (Thông tư 119/2014/TT-BTC)

· - Đối với cơ sở kinh doanh ngân hàng có các đơn vị trực thuộc tại cùng địa phương thì các đơn vị trực thuộc phải lập Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra để lưu tại cơ sở chính. Khi tổng hợp lập Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra, cơ sở chính chỉ tổng hợp theo số tổng hợp trên Bảng kê của các đơn vị phụ thuộc”.. (Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Tại điểm 2.6, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ:

“2.6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng…

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho”.

Tại khoản 1.3, mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kê khai thuế GTGT:

“1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.
 
  • Like
Reactions: trangphoenix
T

trangphoenix

Guest
8/4/11
6
0
1
Ha Noi
Các anh chị/em cho mình hỏi: khi mình xuất hóa đơn gtgt cho chi nhánh mình sẽ xuất theo giá vốn hay giá bán? nếu chi nhánh bán hàng với số lượng lớn thì có thể 5-10 ngày mới lập bảng kê để công ty mẹ xuất hóa đơn trong khi bán hàng thời điểm nào xuất hóa đơn thời điểm ấy. Như vậy bán hàng trước khi có đầu vào có sao không ạ?
Rất mong nhận được giải đáp thắc mắc của mọi người! Thanks!
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA