Cách ghi hóa đơn điều chỉnh giảm

  • Thread starter mummy725422
  • Ngày gửi
M

mummy725422

Sơ cấp
10/8/09
13
0
1
36
hai phong
Công ty em có ký 1 hợp đồng xây dựng với công ty A. Hóa đơn xuất theo tiến độ công việc. Hiện tại công ty A đã xuất cho công ty em được 10 hóa đơn. Hóa đơn cuối cùng xuất ngày 3/7/2014. Hợp đồng này đã được thanh lý, khối lượng thanh lý nhỏ hơn khối lượng đã xuất hóa đơn. Do vậy 2 công ty quyết định lập hóa đơn điều chỉnh giảm. Cho em hỏi cả nhà, em đọc trong luật thì hóa đơn điều chỉnh giảm phải ghi rõ là điều chỉnh giảm cho hóa đơn nào. Trong trường hợp này trên hóa đơn điều chỉnh giảm em có cần phải ghi rõ hóa đơn được điều chỉnh là hóa đơn cuối cùng hay chỉ cần ghi là hóa đơn điều chỉnh giảm theo biên bản thanh lý hợp đồng là được???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mai_huyen

Guest
19/12/06
14
3
3
Hà nội
Theo mình bạn bổ sung:
+ Biên bản đối chiếu công nợ: dự toán, khối lượng công việc đã thực hiện, hóa đơn đã xuất, hai bên ký xác nhận.
+ Bảng khối lượng công việc thanh lý cho từng giai đoạn, công trình.
+ Biên bản thanh lý hợp đồng.
+ Dựa vào thông tin trên, nhà cung cấp xuất hóa đơn điều chỉnh giảm là ổn, và trên đó ghi diễn giải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo biên bản.......ngày.......vì nếu căn cứ theo hóa đơn thì chẳng rõ cái nào cả, tuy nhiên bạn cũng phải xem lại hợp đồng ký để hợp lý khi giải trình nhé.
 
B

banmai_610

Guest
17/11/14
17
5
3
33
Công ty em có ký 1 hợp đồng xây dựng với công ty A. Hóa đơn xuất theo tiến độ công việc. Hiện tại công ty A đã xuất cho công ty em được 10 hóa đơn. Hóa đơn cuối cùng xuất ngày 3/7/2014. Hợp đồng này đã được thanh lý, khối lượng thanh lý nhỏ hơn khối lượng đã xuất hóa đơn. Do vậy 2 công ty quyết định lập hóa đơn điều chỉnh giảm. Cho em hỏi cả nhà, em đọc trong luật thì hóa đơn điều chỉnh giảm phải ghi rõ là điều chỉnh giảm cho hóa đơn nào. Trong trường hợp này trên hóa đơn điều chỉnh giảm em có cần phải ghi rõ hóa đơn được điều chỉnh là hóa đơn cuối cùng hay chỉ cần ghi là hóa đơn điều chỉnh giảm theo biên bản thanh lý hợp đồng là được???
Mình ngĩ bạn nên tìm ra phần nào của hợp đồng cần điều chỉnh sau đó tìm đến số hóa đơn cần điều chỉnh. Còn các hạng mục cần điều chỉnh ở trên 2 hóa đơn trở lên bạn ghi là điều chỉnh theo biên bản thanh lý như Mai-Huyen trình bày là tiện nhất đó.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA