Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật thuế, hieu lực từ 01/01/2015 ?

  • Thread starter htlong
  • Ngày gửi
H

htlong

www.ketoan.ga
23/2/06
59
18
8
Sài Gòn
www.ketoan.biz
Mình mới đọc bài "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật thuế" http://webketoan.com/threads/2755563-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cac-luat-thue/#post-4021293
hiệu lực thi hành từ 01/01/2015, liệu có khả thi?
Quốc hội mới thông qua ngày 26/11, tức còn đúng 1 tháng nửa (đánh máy+in ấn, ký tá) để Luật có hiệu lực?
Để Luật đi vào được thực thi thì cần có các Nghi đinh, Thong tư hương dẫn nữa ...
Bà con thấy khả thi không ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA