Resource icon

Thông tư 79/2022/TT-BTC 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số văn bản QPPL do BTC ban hành 2023-01-02

No permission to download
  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
phantuannam submitted a new resource:

Thông tư 79/2022/TT-BTC 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số văn bản QPPL do BTC ban hành - VBPL

Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành với một số nội dung đáng chú ý như sau:
  • Thuế TNCN: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
  • Bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết...

Read more about this resource...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA