Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 2021-07-19

No permission to download
  • Thread starter Truong Nguyen
  • Ngày gửi
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,126
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Truong Nguyen submitted a new resource:

Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 - Luật quản lý thuế 38/2019/QH14

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế bao gồm:

a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.

2. Cơ quan quản lý thuế bao gồm:

a) Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục...

Read more about this resource...
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều