Tỷ giá hoạch toán tài khoản ngân hàng USD

  • Thread starter thanhktk31
  • Ngày gửi
T

thanhktk31

Guest
17/5/10
2
1
3
quang nam
Chào mọi người
Trong sổ phụ tài khoản USD thì khi ngoại tệ vào hay xuất ra thì mình hoạch toán ntn (đơn giá xuất theo Bình quân cuối kỳ)
VD :
1/ Tiền USD vào
- Bên cty mình vay USD ngân hang, khi giải ngân tiền vay về tài khoản USD 100.000 usd
- Lãi tiền gửi USD cuối tháng
- Chi tiền VNĐ để mua USD : cái này theo tỷ giá bán ra của NH phải không
2/ Tiền USD xuất ra
- Thanh toán LC
- Điện phí, phí thanh toán LC, Phí ký hậu vận đơn
- Bán USD để lấy tiền VNĐ : cái này theo tỷ giá mua của NH phải không
- Bên cty mình vay USD nên cuối tháng phải trả lãi vay bang USD
 
  • Like
Reactions: nttamdan
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Chào mọi người
Trong sổ phụ tài khoản USD thì khi ngoại tệ vào hay xuất ra thì mình hoạch toán ntn (đơn giá xuất theo Bình quân cuối kỳ)
VD :
1/ Tiền USD vào
- Bên cty mình vay USD ngân hang, khi giải ngân tiền vay về tài khoản USD 100.000 usd
- Lãi tiền gửi USD cuối tháng
- Chi tiền VNĐ để mua USD : cái này theo tỷ giá bán ra của NH phải không
2/ Tiền USD xuất ra
- Thanh toán LC
- Điện phí, phí thanh toán LC, Phí ký hậu vận đơn
- Bán USD để lấy tiền VNĐ : cái này theo tỷ giá mua của NH phải không
- Bên cty mình vay USD nên cuối tháng phải trả lãi vay bang USD
Tiền vào: Ghi theo tỷ giá thực tế tại ngày tăng (tỷ giá thực tế của ngân hàng giao dịch, tỷ giá mua thực tế khi mua ngoại tệ - tỷ giá bán của ngân hàng)
Tiền ra: ghi theo tỷ giá ghi sổ (nếu ghi sổ vào cuối tháng có thể tính theo tỷ giá bình quân cuối kỳ)
 
  • Like
Reactions: thanhktk31
T

thanhktk31

Guest
17/5/10
2
1
3
quang nam
Tiền vào: Ghi theo tỷ giá thực tế tại ngày tăng (tỷ giá thực tế của ngân hàng giao dịch, tỷ giá mua thực tế khi mua ngoại tệ - tỷ giá bán của ngân hàng)
Tiền ra: ghi theo tỷ giá ghi sổ (nếu ghi sổ vào cuối tháng có thể tính theo tỷ giá bình quân cuối kỳ)

Cảm ơn bạn
Mình cũng nhận được 1 vài ý kiến khác nên mình cũng phân vân chưa biết ntn đây. Người ta nói tỷ giá nhập ngoại tệ theo BQ liên ngân hang chứ ko fai tỷ giá bán thực tế của ngân hang tại thời điểm đó. Bạn nghĩ sao về ý kiến này
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cảm ơn bạn
Mình cũng nhận được 1 vài ý kiến khác nên mình cũng phân vân chưa biết ntn đây. Người ta nói tỷ giá nhập ngoại tệ theo BQ liên ngân hang chứ ko fai tỷ giá bán thực tế của ngân hang tại thời điểm đó. Bạn nghĩ sao về ý kiến này
Nếu bạn mua ngoại tệ bằng tiền Việt thì đương nhiên bạn ghi nhận tiền tăng tiền theo tỷ giá thực tế mua của mình (hay tỷ giá thực tế bán của ngân hàng). Bạn thu nợ hay thu tiền bán hàng bằng ngoại tệ thì có thể ghi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng hoặc tỷ giá mua vào của ngân hàng nơi mở tài khoản (theo Thông tư 179 thì cuối năm phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ theo tỷ giá mua của ngân hàng nơi DN mở tài khoản).
 
T

tuvanketoan.hanoi.vn

Guest
28/11/14
45
11
8
Cảm ơn bạn
Mình cũng nhận được 1 vài ý kiến khác nên mình cũng phân vân chưa biết ntn đây. Người ta nói tỷ giá nhập ngoại tệ theo BQ liên ngân hang chứ ko fai tỷ giá bán thực tế của ngân hang tại thời điểm đó. Bạn nghĩ sao về ý kiến này
Theo Thông tư 179/2012/TT-BTC
Điều 3. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra “Đồng” Việt Nam:
1. Đối với việc thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh trong năm tài chính thì thực hiện theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp có giao dịch phát sinh theo quy định của pháp luật.
..........

Bạn lưu ý số dư khi đánh giá cuối kỳ :
- Chỉ khoản chênh lệch tỷ giá của công nợ phải trả thuộc chi phí được trừ khi xác định Thuế TNDN,
- Các khoản chênh lêch tỷ giá khi đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản khác như tiền mặt, tiền ngân hàng, công nợ phải thu ... => nếu Lỗ không được tính chi phí được trừ, Lãi thì thu nhập chưa tính thuế (treo tạm) & không được chia cổ tức trên phần lãi chênh lệc tỷ giá này nhé .
 
  • Like
Reactions: nttamdan

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA