Bctc đơn vị sự nghiệp

  • Thread starter beckentan
  • Ngày gửi
beckentan

beckentan

Cao cấp
Cả nhà kế toán cho mình hỏi: Đơn vị sự nghiệp không có bảng cân đối kế toán mà chỉ có bảng cân đối tài khoản phải không ạ? Thế thì tổng tài sản với tổng nguồn vốn mình phải tự tính ra dựa trên bảng cân đối tài khoản phải k ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA