Mỗi tuần một chuyên đề

Hạch toán chi phí mua hàng trong doanh nghiệp thương mại

  • Thread starter Hien
  • Ngày gửi
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Theo nguyên tắc giá gốc thì tài sản sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Đối với doanh nghiệp thương mại hạch toán hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên khi mua hàng hoá về để bán thì giá nhập kho của hàng hoá gồm giá mua và các chi phí vận chuyển, bốc dỡ,...

Câu hỏi: Tại sao chế độ kế toán lại quy định doanh nghiệp thương mại hạch toán tách biệt giá mua hàng hoá và chi phí mua hàng trên 2 tài khoản riêng (1561 và 1562), trong khi doanh nghiệp sản xuất mua nguyên vật liệu lại không tách biệt hai khoản chi phí này trên hai tài khoản riêng? Trong thực hành kế toán các doanh nghiệp thương mại có vận dụng đúng theo chế độ kế toán quy định không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Tại sao chế độ kế toán lại quy định hạch toán giá mua hàng hoá và chi phí mua hàng trên hai tài khoản riêng?

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, trên 1 hoá đơn mua vật liệu hay trên 1 chuyến hàng về thường chỉ có 1 loại vật tư nên kế toán rất đơn giản cộng các chi phí liên quan đến lô hàng này vào giá gốc của lô vật tư đó.

Ví dụ 1: Công ty xây dựng A mua một lô hàng 100 tấn thép, giá mua tại xe giao ở kho nhà máy sản xuất chưa thuế 14.000.000 đ/tấn, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển đến kho công ty A là 11.000.000 đồng (gồm cả thuế GTGT 10%). Chi phí bốc xếp hàng xuống 2.000.000 đồng.

Căn cứ vào các chứng từ trên, giá trị nhập kho của 100 tấn thép tại công ty A là: 1.400.000.000 + 10.000.000 + 2.000.000 = 1.412.000.000 đồng

Đơn giá nhập kho: 14.120.000 đồng/tấn.

Đối với các doanh nghiệp thương mại, nhất là các doanh nghiệp bán lẻ, trên 1 hoá đơn mua hàng hay một chuyến hàng thường gồm nhiều mặt hàng. Các chi phí vận chuyển, bốc xếp liên quan đến chuyến hàng này sẽ phân bổ như thế nào?

Ví dụ 2: Công ty thương mại B mua 1 lô hàng với hoá đơn như sau:

n0do59vytnnmxds.PNG

Chi phí vận chuyển, bốc xếp cả thuế GTGT 10% là 5.500.000 đồng.

Nếu chế độ kế toán quy định đơn giá nhập kho của hàng hoá gồm cả chi phí mua hàng thì tổng giá trị chưa thuế của lô hàng trên là 1.005.000.000 đồng. Đơn giá nhập kho của các mặt hàng X, Y, Z như thế nào? Chi phí mua hàng có thể phân bổ cho các mặt hàng dựa trên một số cơ sở như số lượng, khối lượng, giá trị,… Mỗi tiêu thức phân bổ có các ưu điểm hoặc hạn chế nhất định. Giả sử chi phí mua hàng được phân bổ theo số lượng các mặt hàng thì chi phí mua hàng được phân bổ như sau:
tzg175ie136tfpg.PNG


Tổng giá trị nhập kho 1.500 đơn vị mặt hàng X: 151.750.000 đồng, đơn giá nhập kho: 101.250 đ/đơn vị. Tương tự như vậy cho các mặt hàng Y, Z.

Nếu hoá đơn mua hàng bây giờ có đến 20 mặt hàng thì sao? Nếu phân bổ cho các mặt hàng trong hoá đơn này thì (1) Sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức cho kế toán, nhất là với các công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán, (2) Việc phân bổ nhiều khi mang tính “bốc thuốc”, không có các căn cứ chặt chẽ.

Nếu bây giờ kế toán căn cứ vào hoá đơn để ghi đơn giá nhập kho cho các mặt hàng thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Kế toán không cần quan tâm đến các hoá đơn chi phí vận chuyển, bốc xếp mà căn cứ vào hoá đơn mua hàng để ghi nhận giá trị của hàng tồn kho vào sổ chi tiết. Trong trường hợp này thì giá trị hàng mua được hạch toán vào TK 1561 và theo dõi chi tiết cho từng mặt hàng trên sổ chi tiết (cả số lượng và giá trị, doanh nghiệp áp dụng kê khai thường xuyên). Chi phí mua hàng được theo dõi chung cho tất cả các mặt hàng trên tài khoản 1562. Cuối kỳ kế toán phân bổ chi phí mua hàng cho các mặt hàng đã tiêu thụ và chưa tiêu thụ. Đối với chi phí mua hàng phân bổ cho hàng đã tiêu thụ thì được ghi nhận vào Giá vốn hàng bán trong kỳ. Tiêu thức phân bổ thông thường căn cứ vào số dư các tài khoản ở thời điểm trước khi khoá sổ.

Ví dụ 3: Tại công ty thương mại C, chi phí mua hàng của số hàng tồn kho đầu kỳ (Số dư Nợ đầu kỳ 1562) là 5.000.000 đ, chi phí mua hàng phát sinh trong kỳ (Số phát sinh Nợ 1562) là 75.000.000 đ. Số dư TK 1561 trước khi khoá sổ là 200.000.000, số dư TK 632 trước khi khoá sổ là 3.800.000.000 đ. Chi phí mua hàng được phân bổ cho hàng đã tiêu thụ và hàng tồn kho cuối kỳ như sau:

Chi phí mua hàng đầu kỳ: 5.000.000

Chi phí mua hàng phát sinh trong kỳ: 75.000.000

Tổng chi phí mua hàng cần phân bổ: 80.000.000

Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng đã bán:

80.000.000 / (3.800.000.000 + 200.000.000) x 3.800.000.000 = 76.000.000 đồng

m1i1qq2aoinyimk.PNG


Bút toán phân bổ chi phí mua hàng:

Nợ TK 632 76.000.000
Có TK 1562 76.000.000

Tại sao chi phí mua hàng phân bổ cho hàng đã tiêu thụ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán? Bút toán phản ánh giá vốn hàng bán khi hàng đã tiêu thụ là Nợ TK 632/Có TK 1561, trong khi TK 1561 mới chỉ ghi nhận theo giá hoá đơn mà chưa có chi phí mua hàng, hay nói cách khác là TK 632 tại thời điểm trước khi khoá sổ chưa phản ánh giá vốn đầy đủ của hàng đã bán do còn thiếu chi phí mua hàng. Do vậy cuối kỳ cần phân bổ và ghi nhận chi phí mua hàng tương ứng với phần hàng đã tiêu thụ để ghi tăng giá vốn hàng bán.

Trong thực tế các doanh nghiệp Việt Nam vận dụng quy định hạch toán trên tài khoản 156 như thế nào? Đối với các doanh nghiệp đã dùng phần mềm kế toán? Các doanh nghiệp chưa dùng phần mềm kế toán?

Nếu DN dùng phần mềm kế toán thì có thể phân chia các hoá đơn chi phí vận chuyển cho từng mặt hàng (kể cả hoá đơn chi phí vận chuyên nhận được sau khi hàng đã nhập kho). Đối với các DN chưa áp dụng phần mềm thì việc phân bổ chi phí vận chuyển theo từng hoá đơn là không khả thi hoặc/và không đảm bảo nguyên tắc cost/benefit, do đó việc hạch toán riêng chi phí mua hàng vào TK 1562 sẽ hiệu quả hơn.
 
Thai.Nguyen

Thai.Nguyen

Cao cấp
26/9/15
337
83
28
80.000.000 x (3.800.000.000 + 200.000.000) x 3.800.000.000 = 76.000.000 đồng
Chỗ này hình như nhầm dấu "chia" thành dấu "nhân"

[80.000.000 / (3.800.000.000 + 200.000.000)] x 3.800.000.000 = 76.000.000 đồng

m1i1qq2aoinyimk.PNG


Còn cái bảng này tính sao ra được "Số dư tài khoản sau phân bổ" vậy bác ơi?
 
  • Like
Reactions: Hien
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
80.000.000 x (3.800.000.000 + 200.000.000) x 3.800.000.000 = 76.000.000 đồng
Chỗ này hình như nhầm dấu "chia" thành dấu "nhân"

[80.000.000 / (3.800.000.000 + 200.000.000)] x 3.800.000.000 = 76.000.000 đồng

m1i1qq2aoinyimk.PNG


Còn cái bảng này tính sao ra được "Số dư tài khoản sau phân bổ" vậy bác ơi?
OK. Đoạn trên mình typing nhầm.

Số dư sau phân bổ là số dư của các tài khoản sau bút toán phân bổ: Nợ 632/Có 1562.

(Đây không phải là số dư cuối kỳ sau khi đã kết chuyển mà chỉ là số dư tài khoản tạm thời tại thời điểm sau phân bổ)
 
  • Like
Reactions: Thai.Nguyen
A

anlnh9411

Guest
23/4/14
5
0
1
tp hcm
cho em hỏi hạch toán chi phí bốc xếp, công tác phí nhân viên thu mua đối với nguyên vật liệu thì sao ạ?
Em đang thực tập tại công ty và sắp tới phải nộp báo cáo thực tập.
Công ty em không lập sổ chi tiết, phiếu nhập kho, nên em tự lập. Sổ cái của công ty hạch toán giá NVL nhập kho như sau:
Dòng 1: Tk 152 hạch toán theo đơn giá các lô hàng nhập
Dòng thứ 2 hạch toán " Chi phí"
Vì công ty tách ra như vậy chứ không phân bổ từng lần nhập giống lý thuyết nên em không biết phải ghi phiếu nhập như thế nào. Em định chia ra ví dụ chi phí tổng 15,000,000 em chia cho ngày 2 là 2 triệu, ngày 10 là 5 triệu..... rồi viết phiếu nhập kho. Như vậy có được không ạ. Mong mn giúp em !
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
cho em hỏi hạch toán chi phí bốc xếp, công tác phí nhân viên thu mua đối với nguyên vật liệu thì sao ạ?
Em đang thực tập tại công ty và sắp tới phải nộp báo cáo thực tập.
Công ty em không lập sổ chi tiết, phiếu nhập kho, nên em tự lập. Sổ cái của công ty hạch toán giá NVL nhập kho như sau:
Dòng 1: Tk 152 hạch toán theo đơn giá các lô hàng nhập
Dòng thứ 2 hạch toán " Chi phí"
Vì công ty tách ra như vậy chứ không phân bổ từng lần nhập giống lý thuyết nên em không biết phải ghi phiếu nhập như thế nào. Em định chia ra ví dụ chi phí tổng 15,000,000 em chia cho ngày 2 là 2 triệu, ngày 10 là 5 triệu..... rồi viết phiếu nhập kho. Như vậy có được không ạ. Mong mn giúp em !
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
Không có sổ chi tiết vật liệu mà hạch toán theo kê khai thường xuyên thì tính giá kiểu gì hả bạn?
 
  • Like
Reactions: anlnh9411
A

anlnh9411

Guest
23/4/14
5
0
1
tp hcm
tính giá gì hả bạn. Công ty có bảng nhập xuất tồn 152. Nhưng so sánh giữa sổ cái và nhập xuất tồn số ko khớp nhau. Công ty mình sửa số liệu nhiều quá h mình ko biết làm sao luôn :-((((
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
tính giá gì hả bạn. Công ty có bảng nhập xuất tồn 152. Nhưng so sánh giữa sổ cái và nhập xuất tồn số ko khớp nhau. Công ty mình sửa số liệu nhiều quá h mình ko biết làm sao luôn :-((((
Số liệu của sổ cái được tổng hợp từ chi tiết thì sao không khớp nhau? DN bạn thuê kế toán ngoài giờ, DV .. hay sao mà phải: sữa số liệu nhiêuf ..?
 
  • Like
Reactions: anlnh9411
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
tính giá gì hả bạn. Công ty có bảng nhập xuất tồn 152. Nhưng so sánh giữa sổ cái và nhập xuất tồn số ko khớp nhau. Công ty mình sửa số liệu nhiều quá h mình ko biết làm sao luôn :-((((
Bạn thực tập mà chưa nắm chắc kiến thức kế toán nội dung mình thực tập cũng như cách công ty làm thì chưa được xem là thực tập.

Thông thường các phần mềm kế toán Việt Nam hiện nay cho phép tự động phân bổ các chứng từ chi phí vận chuyển nhận sau khi đã nhập kho theo 1 tiêu thức nào đó.

Nếu công ty không có sổ theo dõi chi tiết (tạo mã chi tiết theo từng vật tư trên phần mềm) thì làm sao mà tính giá xuất được. Bảng tổng hợp chẳng qua là tổng hợp từ các sổ chi tiết lại thôi.

Báo cáo thực tập không phải là vẽ các sổ sách của công ty theo ý chủ quan của người thực tập mà phải báo cáo thực tế công ty đã làm, và nếu có cao kiến thì đề xuất cách làm hợp lý hơn.
 
  • Like
Reactions: anlnh9411
A

anlnh9411

Guest
23/4/14
5
0
1
tp hcm
Số liệu của sổ cái được tổng hợp từ chi tiết thì sao không khớp nhau? DN bạn thuê kế toán ngoài giờ, DV .. hay sao mà phải: sữa số liệu nhiêuf ..?
ĐƠN GIÁDƯ ĐẦU KỲGHI NỢ TK 152, GHI CÓ TK KHÁC
TK112TK 331Cộng nợ
Thành tiềnSLThành tiềnSLThành tiềnSLThành tiềnSLThành tiền
[TBODY] [/TBODY]
Cơ bản sổ cái như thế này b à và công ty ko lập sổ chi tiết. kế toán của công ty luôn không thuê. Vì mình hỏi cô kế toán NVL thì cô nói cuối năm cô kế toán trưởng có chỉnh lại số liệu,
 
A

anlnh9411

Guest
23/4/14
5
0
1
tp hcm
Bạn thực tập mà chưa nắm chắc kiến thức kế toán nội dung mình thực tập cũng như cách công ty làm thì chưa được xem là thực tập.

Thông thường các phần mềm kế toán Việt Nam hiện nay cho phép tự động phân bổ các chứng từ chi phí vận chuyển nhận sau khi đã nhập kho theo 1 tiêu thức nào đó.

Nếu công ty không có sổ theo dõi chi tiết (tạo mã chi tiết theo từng vật tư trên phần mềm) thì làm sao mà tính giá xuất được. Bảng tổng hợp chẳng qua là tổng hợp từ các sổ chi tiết lại thôi.

Báo cáo thực tập không phải là vẽ các sổ sách của công ty theo ý chủ quan của người thực tập mà phải báo cáo thực tế công ty đã làm, và nếu có cao kiến thì đề xuất cách làm hợp lý hơn.
Do mình lấy số liệu thôi ko đi thực tập bạn ơi. công ty mình ko dùng phần mềm mà lập trên excel. mình biết nhập kho là phân bổ chi phí nvl luôn. Nhưng công ty mình thì trên sổ cái mỗi tháng hạch toán riêng đơn giá NVL và chi phí thu mua NVL thành 2 dòng. số liệu của cô kế toán NVL thì không giống với số liệu của cô kế toán trưởng tổng hợp do cô trưởng có sửa. Vậy nên mình không biết h viết phiếu làm sao
 
L

longxu

Cao cấp
20/11/14
275
99
28
www.ketoan.biz
Sao mọi người không đề cập đến chủ đề của chủ Topic nhỉ?
Câu hỏi khá "độc" tưởng chừng quen thuộc nhưng cũng khó lý giải thật (mà chắc chủ topic đã có đáp án rồi), cái này đi xin việc mà hỏi chắc dễ out lắm:D.

Chuẩn mực hàng hàng tồn kho công nhận là chi phí mua hàng là một phần của giá gốc mà không nói gì đến việc tách biệt chi phí mua hàng bên thuong mại để phân bổ như chế độ kế toán.

Theo mình thì thương mại theo dõi riêng chi phí mua hàng là do hàng hóa đó chắc chắn còn lưu thông ngoài thị trường (tính năng + giá trị nguyên thủy không đổi) để tiện theo dõi, kiểm soát giá nguyên thủy của nó cho vấn đề quản lý thị trường của NN và DN (X -> X), chi phí mua hàng thường chiếm tỷ trọng khá lớn so với giá mua.

Còn đối với sản xuất (hay TSCĐ) được nhập chung vào giá trị là quy trình lưu thông hàng đó tạm kết thúc, hoặc tạo ra sản phẩm khác (Y->Z) nên không cần tách biệt; hơn nữa chi phí mua hàng trong trường hợp này chiếm tỷ trọng khá nhỏ.

Trong thực hành kế toán các doanh nghiệp thương mại có vận dụng đúng theo chế độ kế toán quy định không?

Cái này cũng ... tùy kế toán, giá trị lớn thì qua 1562 để phân bổ, giá trị nhỏ thì cho qua luôn. Cũng chẳng ai kiểm tra mà phạt: Kiểm toán thì chủ yếu kiểm toan BCTC thì họ quan tâm mục tồn kho chung (151,152,153,154,155,156,157) nên hợp lý thì họ cũng không nói gì; còn thuế thì cứ chằm chằm vào hóa đơn.
Còn ý các bạn sao?
 
  • Like
Reactions: Hien

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA