Tạo file nhập xuất tồn đơn giản bằng excel

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Moderator
25/10/09
1,645
908
113
TP.Hồ Chí Minh
#1
1/Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 01:

-Phiếu nhập kho

-Phiếu xuất kho

-Tổng hợp nhập xuất tồn

Mẫu này hạn chế do nhập xuất tách biệt làm hai sheet nên không thể làm thẻ kho chi tiết cho từng nguyên vật liệu

http://www.mediafire.com/download/jqzbwrbmh52hx6t/KE_TOAN_KHO_MAU_01.rar


2/Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 02:

-Phiếu nhập kho

-Phiếu xuất kho

-Tổng hợp nhập xuất tồn

-Thẻ kho chi tiết vật tư

http://www.mediafire.com/download/o39zmjgam4fde75/KE_TOAN_KHO_MAU_02.rar

3/Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 03:

-Phiếu nhập kho

-Phiếu xuất kho

-Tổng hợp nhập xuất tồn

-Thẻ kho chi tiết vật tư

http://www.mediafire.com/download/9jm4z4hg2cjnk6x/KE_TOAN_KHO_MAU_03.rar


4/ Mẫu nhập xuất tồn chỉ theo dõi số lượng không theo dõi thành tiền:

-Chỉ theo dõi số lượng nhập và xuất ra

-Không theo dõi dòng tiền

http://www.mediafire.com/view/uk98171m94ksd29/XUAT_NHAP_TON_TRAM_BTNN-Sua_lai.xls

Bước 01:
tạo sheets thông tin doanh nghiệp
-Đặt công thức name box từ ngày với tên: ngay1
-Đặt công thức name box đến ngày với tên: ngay2
-Các công thức còn lại được đặt ở ghi chú (insert comment)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F152.jpg&hash=80602a295294418763966f550fc45c07

Bước 2: Tạo sheets nhập xuất lập công thức mãng
- Hàng ngày khi phát sinh nhập xuất bạn đều nhập vào sheet này
- Dùng hàm và "&" để nối tên thông tin doanh nghiệp và địa chỉ, mã số thuế: làm công thức tại A1 sau đó kéo copy công thức xuống là bạn có kết quả cần làm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F1520.jpg&hash=1df556801861ccfeb1d0f8b387d4f3f6

- Tại cột số phiếu đặt công thức mãng tại namebox là : SOPHIEU
- Để tạo phiếu nhập, xuất sau này
- Muốn lấy không giới hạn ô hãy chọn: ctrl + shift+Mũi tên đi xuống
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F15201.jpg&hash=47ddac3decb2d0ad180e3032a48d1626

- Tại cột số lượng nhập ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt namebox: SLN
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F152012.jpg&hash=e0083f6844ed95dbdbfa74bd5ee52f30

- Tại cột số lượng xuất ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt namebox: SLX
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F1520123.jpg&hash=ac1236c1d367f288ffaeabcc1a93e04b

- Tại cột thành tiền nhập ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt name box là: TTN
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F1521.png&hash=825ad300533e7544b3c7f63d9f5cd692
- Tại cột thành tiền Xuất ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt name box là: TTX
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F15212.png&hash=8c240ce38342d151ba22edef56a3ec9e
 
Sửa lần cuối:
chudinhxinh

chudinhxinh

Moderator
25/10/09
1,645
908
113
TP.Hồ Chí Minh
#2
Bước 3: Tạo sheet danh mục khách hàng
- Tại cột Mã khách hàng ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt name box là: MKH
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F152123.png&hash=c59ae17c7bbab5ec3d53fe292d26ea6a


+ Sang sheet Nhập Xuất : tạo danh sách chọn mã khách hàng
-
Tại cột Mã doanh nghiệp ctrl + shift+Mũi tên đi xuống/ date/data vailidation:
Allow: list
Source: = MKH vừa đặt bên danh mục khách hàng vừa tạo mãng
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F1521234.png&hash=d9cb53fe5c505610720cb8209864aa28

Sau này muốn tìm mã khách hàng chỉ cần chọn trong danh sách
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F1521234.png&hash=d9cb53fe5c505610720cb8209864aa28

- Dùng các hàm vlookup để lập công thức để tự động hiển thị tên khách hàng, địa chỉ, MST tìm kiếm trên cơ sở mã khách hàng
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-mau-1%2F152456.png&hash=c65ba76ccfa330a3eb768716320207db
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
chudinhxinh

chudinhxinh

Moderator
25/10/09
1,645
908
113
TP.Hồ Chí Minh
#3
Bước 4: Tạo bảng tổng hợp nhập xuất tồn
- Tổng hợp vật tư nhập xuất trong ngày và của tháng, kỳ kế toán
- Mỗi vật tư mới đều tạo mã ở sheet này thay luôn sheet danh mục mã vật tư như vậy rút gọn thêm được một bước tránh rườm rà
- Ở sheets này Mã vật tư cho đến thành tiền tồn đầu thì là trống ko cần lập công thức
- Tại cột Mã Vật Tư ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt name box là: MVT
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430190163925%2Fthiet-ke-kho%2F--tao-thiet-ke-kho-2%2F1524561.png&hash=34e06e26405b9329b3d3313bea36b2be

Quay sang sheet nhập xuất : Tạo list danh mục vật tư chọn khi xuất sử dụng
-
Tại cột Mã Vật Tư ctrl + shift+Mũi tên đi xuống
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430190364826%2Fthiet-ke-kho%2F--tao-thiet-ke-kho-2%2F15245612.png&hash=118e7843670c4287f903119e8beb538b


- Dùng các hàm vlookup để lập công thức để tự động hiển thị tên: Vật tư, đơn vị tính
Sau này chỉ cần chọn mã vật tư khác tự động PM tìm kiếm bên Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kiêm danh mục vật tư
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430190575831%2Fthiet-ke-kho%2F--tao-thiet-ke-kho-2%2F152456123.png&hash=c3e9e2d4b75a58d335b4dc3f04af06e8 
chudinhxinh

chudinhxinh

Moderator
25/10/09
1,645
908
113
TP.Hồ Chí Minh
#4
Bước 5: lập công thức cho các cột nhập trong kỳ và xuất trong kỳ
- Tại cột số lượng nhập và thành tiền nhập thì không có công thức gì phần này khi nhập liệu phải nhập thủ công tay
- Cột đơn giá = Thành tiền/ số lượng nhập
- Cột số lượng xuất thì không có công thức gì phần này khi nhập liệu phải nhập thủ công tay
- Thành tiền xuất thì = số lượng xuất x đơn giá xuất
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430291350441%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-3%2F15100.png&hash=6d961813201a673bfacfd3d8e0cc7d38

- Cột đơn giá xuất kho dùng hàm vlookup để dò tìm ở bảng TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN KHO để tìm kiếm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430291472546%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-3%2F151001.png&hash=3fda90f673a9ccdf3a945d8c774ac374

- Để tránh tình trạng âm kho khi xuất dùng thì làm thêm hai cột kiểm tra tồn kho : dùng hàm vlookup để dò tìm bên bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430291692425%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-3%2F1510012.png&hash=1cb77af8567df0851c4813cff7f2e748

Được dò ở cột tồn cuối kỳ:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430291782693%2Fthiet-ke-kho%2F--ke-toan-kho-3%2F15100123.png&hash=c442c7660ad8dc2f6c6536704665e2d6

Làm đến đây đã hoàn thiện được sơ lược phần Nhập Xuất nhập liệu hàng ngày
 
tanphat89

tanphat89

Sơ cấp
11/9/09
12
0
1
29
gia lai
#5
Anh cho em xin file Excel trên được ko ạ. Cám ơn anh nhiều!
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Moderator
25/10/09
1,645
908
113
TP.Hồ Chí Minh
#6
Bước 6:
- Vào sheets Bảng Kê Nhập Xuất
- Tại cột Mã Vật Tư ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt name box là: MNX
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430298461191%2Fthiet-ke-kho%2F--tao-thiet-ke-kho-04%2F151001234.png&hash=49b68b2acf1bc91c925e29ddd274de36

Tạo tổng hợp NHẬP XUẤT TỒN bằng hàm Sumif:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430298762229%2Fthiet-ke-kho%2F--tao-thiet-ke-kho-04%2F1510012345.png&hash=0adc34674a6462b512459c2c8b3fd1a3

Lập đến đây đã hoàn thành bảng tổng hợp nhập xuất tồn của các mặt hàng, nguyên vật liệu, thành phẩm để báo cáo định kỳ
 
K

kt.loan

Sơ cấp
30/1/15
44
12
8
46
#7
Chào cả nhà, mình có file nhập xuất của 1 DN vàng, số lượng KH nhiều nhưng không thường xuyên, tên thay đổi nên không tạo mã KH được,mình làm sổ chi tiết từng mặt hàng bằng cách lọc tự động của excell, và lấy số liệu từ BK mua, BK bán sang sổ tổng hợp NXT = cách copy từng phần rất mất thời gian, vì phải tách ra chi tiết từng mặt hàng: nhẫn 16, lắc 23, bông 16.... mấy chục sổ chi tiết, mình gửi file đính kèm mọi người có cách nào giải quyết nhanh hơn giúp mình với nhé!. Trân trọng cảm ơn thật nhiều
 

Đính kèm

K

kt.loan

Sơ cấp
30/1/15
44
12
8
46
#8
Hi hi sao không có ai giup mình hết vậy
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên thân thiết
25/11/11
893
202
43
bienhoadongnai
#9
Hi hi sao không có ai giup mình hết vậy
File của bạn MV & BR đã mặc định hh là bông, dây, mặt, lắc... Khi tổng hợp NXT lại quay về vàng 23 & 16k thì chỉ có PM chuyên dùng (có ĐVT phụ) mới đáp ứng đc ! Ngoài ra b xuất kho giá nào ?
 
T

thuongdan

Thành viên thân thiết
23/4/15
721
21
18
26
#13
Bài viết rất hay cám ơn anh nhiều.. Anh ơi hướng dẫn luôn 1 file Excel Nhật Ký Chung luôn anh
 
T

thuongdan

Thành viên thân thiết
23/4/15
721
21
18
26
#14
Bài viết rất hay cám ơn anh nhiều.. Anh ơi hướng dẫn luôn 1 file Excel Nhật Ký Chung luôn anh
 
T

thuongdan

Thành viên thân thiết
23/4/15
721
21
18
26
#15
Bước 6:
- Vào sheets Bảng Kê Nhập Xuất
- Tại cột Mã Vật Tư ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt name box là: MNX
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430298461191%2Fthiet-ke-kho%2F--tao-thiet-ke-kho-04%2F151001234.png&hash=49b68b2acf1bc91c925e29ddd274de36

Tạo tổng hợp NHẬP XUẤT TỒN bằng hàm Sumif:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fketoanbangaccess%2F_%2Frsrc%2F1430298762229%2Fthiet-ke-kho%2F--tao-thiet-ke-kho-04%2F1510012345.png&hash=0adc34674a6462b512459c2c8b3fd1a3

Lập đến đây đã hoàn thành bảng tổng hợp nhập xuất tồn của các mặt hàng, nguyên vật liệu, thành phẩm để báo cáo định kỳ
Anh ơi cho em hỏi là thiết lập ngày tháng có ý nghĩa gì vậy anh
 
N

newbaby2014

Thành viên thân thiết
13/3/15
183
52
28
#16
Bài viết rất hay và hữu ích.Cảm ơn Anh nhiều.
 
K

kt.loan

Sơ cấp
30/1/15
44
12
8
46
#17
DN minh thi xuat kho theo PP BQGQCK, Cai minh can la cho ra chi tiet tung loai hang Bong 16K, lac 16K, Day 23K, nhan 23K.... ay ban a, moi mat hang la mot so chi tiet nhung minh khong biet phai xu ly sao cho nhanh, minh phai lam mot so chi tiet nhap xuat nhung gom tat ca cac mat hang sau do moi loc tung mat hang roi tach ra nhung cach nay minh thay lau qua, va rat de bi nham lan, sai sot, nen moi nho ca nha giup do, ai co chieu nao hay giup minh voi, minh cam on that nhieu nhe
 
P

Phan Thị Nhuần

Sơ cấp
10/8/15
7
0
1
30
#18
có ai giúp mình với.
Giúp mình tạo một file theo dõi hàng giày (dép) hàng ngày. Giày của mình gồm những thông tin:
- Có nhiều loại giày( nice, CR7, Kim cương, lông gà....) nhưng mỗi loại giày có nhiều màu sắc khác nhau ( Nice có màu bích, cam, đen, chuối...) Và mỗi loại đó lại có nhiều size.
- Mình muôn tạo một file để có thể theo dõi được tất cả các các thông tin về các loại giày này trong ngày để biết được xuất, nhập, tồn ntn.
Rất mong được sự hồi âm của mọi người.
Cảm ơn!
 
P

Phan Thị Nhuần

Sơ cấp
10/8/15
7
0
1
30
#19
Bạn ở đâu? Hết khoảng nhiu? nhưng mình làm kho liệu phần mềm của bạn có đáp ứng được yêu cầu của mình k?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều