Thiết kế web có phải là sản xuất phần mềm không? có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?

  • Thread starter ngochantoto
  • Ngày gửi

104863 lượt xem

N

ngochantoto

Sơ cấp
5/3/08
7
0
1
33
TPHCM
Anh/Chị nào đang làm bên mảng này trả lời giúp em với ạ. Em hỏi cơ quan thuế thì được trả lời doanh nghiệp tự xác định. Em cảm ơn nhiều!
 
N

nvidia970gtx

Thành viên thân thiết
6/12/14
740
207
43
28
Anh/Chị nào đang làm bên mảng này trả lời giúp em với ạ. Em hỏi cơ quan thuế thì được trả lời doanh nghiệp tự xác định. Em cảm ơn nhiều!
Thiết kế website là dịch vụ phần mềm, ko phải sản xuất sản phẩm phần mềm, ko được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
 
I

Iloveketoan17

Sơ cấp
18/1/16
8
1
3
25
Thiết kế website được hưởng ưu đãi thuế TNDN bạn nhé.
 
N

nvidia970gtx

Thành viên thân thiết
6/12/14
740
207
43
28
Thiết kế website được hưởng ưu đãi thuế TNDN bạn nhé.
Cho bạn xem cái này:

Thông tư 26/VBHN-BTC:
Điều 19. Thuế suất ưu đãi
1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:
....................

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.
.......................

Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

THÔNG TƯ
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

..................
Điều 5. Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm
Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm bao gồm 07 công đoạn sau:
1. Xác định yêu cầu, bao gồm một trong những tác nghiệp như: khảo sát yêu cầu của khách hàng, phân tích nghiệp vụ; thu thập, xây dựng yêu cầu; tư vấn điều chỉnh quy trình; thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu.
2. Phân tích và thiết kế, bao gồm một trong những tác nghiệp như: đặc tả yêu cầu; thiết lập bài toán phát triển; mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; thiết kế hệ thống phần mềm; thiết kế các đơn vị, mô đun phần mềm.
3. Lập trình, viết mã lệnh, bao gồm một trong những tác nghiệp như: viết chương trình phần mềm; lập trình các đơn vị, mô đun phần mềm; chỉnh sửa, tùy biến, tinh chỉnh phần mềm; tích hợp các đơn vị phần mềm; tích hợp hệ thống phần mềm.
4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm, bao gồm một trong những tác nghiệp như: xây dựng các kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; thử nghiệm phần mềm; kiểm thử hệ thống phần mềm; kiểm thử chức năng phần mềm; thẩm định chất lượng phần mềm; đánh giá khả năng gây lỗi; xác định thỏa mãn yêu cầu khách hàng; nghiệm thu phần mềm.
5. Hoàn thiện, đóng gói phần mềm, bao gồm một trong những tác nghiệp như: xây dựng tài liệu mô tả phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm; đóng gói phần mềm; đăng ký mẫu mã; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm, bao gồm một trong những tác nghiệp như: hướng dẫn cài đặt phần mềm; triển khai cài đặt phần mềm; đào tạo, hướng dẫn người sử dụng; kiểm tra phần mềm sau khi bàn giao; sửa lỗi phần mềm sau bàn giao; hỗ trợ sau bàn giao, bảo hành phần mềm; bảo trì phần mềm.
7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm một trong những tác nghiệp như: tiếp thị, quảng bá, bán, phân phối sản phẩm phần mềm; phát hành sản phẩm phần mềm.

Điều 6. Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
1. Yêu cầu chung đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất sản phẩm phần mềm:
a) Đối với tổ chức, doanh nghiệp: có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp. Đối với cá nhân: có mã số thuế cá nhân; có kê khai thuế trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm;
b) Sản phẩm phần mềm do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đáp ứng được yêu cầu ở Khoản 1 Điều này, và hoạt động đó thuộc một hoặc nhiều trường hợp trong số các trường hợp sau:
a) Hoạt động thuộc một hoặc nhiều công đoạn trong các công đoạn từ 2 đến 4 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 5 Thông tư này đối với sản phẩm phần mềm nêu tại Điểm b, Khoản 1 Điều này.
b) Hoạt động nêu tại công đoạn 1, công đoạn 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 5 Thông tư này, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó có hoạt động thỏa mãn quy định tại Điểm a, Khoản này đối với cùng một sản phẩm phần mềm.
c) Hoạt động thuộc công đoạn 6 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó có các hoạt động thuộc đầy đủ cả 5 công đoạn từ 1 đến 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều 5 Thông tư này đối với cùng một sản phẩm phần mềm.

..............................

Thông tư 09/2013/TT-BTTTT
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC SẢN PHẨM PHẦN MỀM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên sản phẩm

1

Sản phẩm phần mềm

1

Nhóm phần mềm hệ thống
(System Software)

1

Hệ điều hành
(Operating System Software)

01

Hệ điều hành máy chủ
(Server operating system software)

02

Hệ điều hành máy trạm/máy tính cá nhân để bàn
(Desktop/client operating system software)

03

Hệ điều hành dùng cho thiết bị di động cầm tay
(Operating system software for portable devices)

04

Hệ điều hành dùng cho thiết bị số khác
(Other operating system software)

2

Phần mềm mạng
(Network Software)

01

Phần mềm quản trị mạng
(Network management software)

02

Phần mềm an ninh, mã hóa trên mạng
(Security and encription software)

03

Phần mềm máy chủ dịch vụ
(Server software)

04

Phần mềm trung gian
(Middleware)

05

Phần mềm mạng khác
(Other network software)

3

Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
(Database Management Software)

01

Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy chủ

02

Phần nềm quản trị cơ sở dữ liệu máy khách

4

Phần mềm nhúng
(Embedded software)

5

Phần mềm hệ thống khác
(Other system software)

2

Nhóm phần mềm ứng dụng
(Application Software)

1

Phần mềm ứng dụng cơ bản
(General Business Productivity Applications)

01

Phần mềm xử lý văn bản
(Word processor)

02

Phần mềm bảng tính
(Spreadsheet)

03

Phần mềm ứng dụng đồ họa
(Graphics application)

04

Phần mềm trình diễn
(Presentation application)

05

Phần mềm tra cứu, tìm kiếm, từ điển
(Search engine, reference application and dictionary)

06

Phần mềm ứng dụng cơ bản khác
(Other General Business Productivity Application)

2

Phần mềm ứng dụng đa ngành
(Cross-Industry Application Software)

01

Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
(Enterprise Resource Planning - ERP)

02

Phần mềm Cổng thông tin điện tử

03

Phần mềm kế toán
(Accounting software)

04

Phần mềm quản trị dự án
(Project management software)

05

Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công
(Human resource management software)

06

Phần mềm quản lý tài sản, kho
(Warehouse management)

07

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
(Customer relations management software)

08

Phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website
(Website management software)

09

Phần mềm ứng dụng đa ngành khác
(Other-Cross-Industry Application Software)

3

Phần mềm ứng dụng chuyên ngành
(Vertical Market Application Software)

01

Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …)

02

Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)

03

Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)

04

Phần mềm chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản trị ngân hàng, phần mềm ngân hàng lõi …)

05

Phần mềm chuyên ngành Xây dựng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm hỗ trợ thiết kế, phần mềm quản lý quy hoạch, phần mềm quản lý thi công xây dựng …)

06

Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)

07

Phần mềm chuyên ngành Truyền thông, đa phương tiện (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm hội nghị, truyền hình trực tuyến, phần mềm xử lý ảnh, …)

08

Phần mềm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông - CNTT (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm tính cước, phần mềm phân phối, điều khiển trung tâm cuộc gọi …)

09

Phần mềm chuyên ngành khác

4

Phần mềm ứng dụng cho cá nhân, gia đình
(Home Use Applications)

01

Phần mềm giải trí điện tử
(Entertainment software)

02

Phần mềm giáo dục
(Home education software)

03

Phần mềm ứng dụng cho cá nhân, gia đình khác
(Other home use applications)

5

Phần mềm ứng dụng khác

3

Nhóm phần mềm công cụ

1

Phần mềm ngôn ngữ lập trình

2

Phần mềm công cụ kiểm thử phần mềm

3

Phần mềm công cụ chương trình biên dịch

4

Phần mềm công cụ hỗ trợ chương trình phát triển phần mềm

5

Phần mềm công cụ khác

4

Nhóm phần mềm tiện ích

1

Phần mềm quản trị, quản trị từ xa

2

Phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu

3

Phần mềm quản lý, hiển thị file

4

Phần mềm nhận dạng, xử lý dữ liệu số

5

Phần mềm an toàn thông tin, bảo mật và chống virus

6

Phần mềm tiện ích khác

5

Loại khác
[TBODY] [/TBODY]

.............................

Công văn 5857/CT-TTHT ngày 23/8/2013 của cục thuế TP HCM
..................................
Trả lời văn bản số 01/CV-HTM của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:
Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi thuế TNDN: áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm; miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
Trường hợp Công ty theo trình bày được thành lập theo giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 10/05/2013; ngành nghề kinh doanh: hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết kế website), mã ngành 7410 thì hoạt động này không thuộc hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin nên Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
................................................

Gửi bạn tham khảo!
 
N

ngochantoto

Sơ cấp
5/3/08
7
0
1
33
TPHCM
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
 
N

ngochantoto

Sơ cấp
5/3/08
7
0
1
33
TPHCM
Cho mình hỏi thêm: vậy như thế nào thì mới được gọi là:
08
Phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website
(Website management software)
[TBODY] [/TBODY]

như trong danh mục sản phẩm phần mềm.
 
N

nvidia970gtx

Thành viên thân thiết
6/12/14
740
207
43
28
Cho mình hỏi thêm: vậy như thế nào thì mới được gọi là:
08Phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website
(Website management software)
[TBODY] [/TBODY]
như trong danh mục sản phẩm phần mềm.
Mình chả biết gì về code cả, cho nên mình đoán cái đó là pm có tác dụng thu nạp dữ liệu từ web, xử lý, gửi trả kết quả ngay trên web. VD như công cụ build cấu hình máy tính trên web của mấy công ty bán linh kiện.
 
N

Ngọc Quý Nguyễn

Sơ cấp
14/12/15
4
0
1
28
Cảm ơn anh, chị nhé, em cũng đang cần vì Công ty em cũng làm trong lĩnh vực lập trình máy tính (chủ yếu là viết game và viết wed). Vậy công ty em được ưu đãi thuế đúng không ạ. Theo thông tư 78 thì được miễn thuế 4 năm và ưu đãi 10% thuế trong vòng 9 năm tiếp theo ạ. Công ty em thành lập từ tháng 9/2014 và không phát sinh doanh thu nên năm 2014 báo lỗ. Năm 2015 có doanh thu, vậy công ty em được miễn thuế từ năm 2015 dến năm 2018 đúng không ạ?
 

Thành viên trực tuyến

  • VivianDang

Xem nhiều

TEXT LINK