Thời gian gia hạn hoạt động có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1322/TCT-CS ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 206/BTC-TCT ngày 7/1/2015 và Công văn số 1627/TCT-CS ngày 25/4/2017.

Theo đó, doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế đối với khoảng thời gian hoạt động được gia hạn.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA