Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,501
113
30
Quận Tân Bình
Ngày 06/04/2016 Quốc hội thông qua Luật số 107/2016/QH13
Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
Luật số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
 

Đính kèm

  • LL107_06042016QH.doc
    104 KB · Lượt xem: 118
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO