Thuê gia công có được hoàn thuế nhập khẩu?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3249/TCHQ-TXNK ngày 26/6/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất, kinh doanh, đã nộp thuế NK nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ hàng hóa mà giao một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu này cho doanh nghiệp khác gia công một, một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm gia công để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng quy định về hoàn thuế nên không được hoàn thuế NK đối với phần nguyên vật liệu đưa đi gia công.

Đối với sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu đã đưa đi gia công tại DNCX sau đó nhập khẩu trở lại nội địa để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu thì phải khai nộp thuế NK.

Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn không có quy định hoàn thuế NK đối với trường hợp doanh nghiệp nộp thuế NK cho sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan khi nhập khẩu vào nội địa sau đó tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA