thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
232
63
Hà Nội
bluesofts.net
Những tính năng của file:
- Bảng chấm công: Tự động cập nhật ngày, danh sách nhân viên
- Nhập sản lượng theo nhân viên: Nhập liệu nhanh nhiều dòng, tự động lấy giá
- Nhập tăng giảm lương: Nhập nhanh nhiều dòng, tự động lấy giá
- Báo cáo động 2 chiều: Sản lượng - Nhân viên, Lương SP - Nhân viên, Tăng giảm lương - Nhân viên
- Phiếu lương: Tự động lên phiếu lương, In hàng loạt phiếu lương nhiều nhân viên
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO