Bài giảng về đấu thầu và cập nhật các văn bản liên quan

T

tkcvietnam

Giày da nam cao cấp http://www.zelola.com
31/8/16
18
2
3
41
Hà Nội
www.zelola.com
logo3.png

Gửi các bạn một bài viết về đấu thầu rất đầy đủ giúp các bạn có thể hiểu rõ quy trình đấu thầu vac các điều kiện liên quan. Nội dung bao gồm:
- Chuyên đề 1: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
- Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây lắp
- Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn
- Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu phi tư vấn
- Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
Mời các bạn theo dõi slide bài viết tại link sau: Quy trình và thủ tục đấu thầu
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA