tính và phân bổ khấu hao giảm tài sản cố định.

thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
yêu cầu: tính và phân bổ khấu hao trong năm
Ngày 31/12 kiểm kê phát hiện thiếu 1 thiết bị dùng cho bộ phận sản xuất, chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý. Nguyên giá 35trđ, đã kháu hao 20trđ, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%
 
Sửa lần cuối:
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
749
113
32
yêu cầu: tính và phân bổ khấu hao trong năm
Nv1: 5/1 nhượng bán 1 phương tiện vận tải thuộc bp bán hàng, nguyên giá 320 trđ đã hao mòn 109tr đ. Tgian sử dụng 10 năm, khách hàng chấp nhận mua với giá cả vat 10 % là 125trđ

Nv2: ngày 26 tháng 2 mua 1 máy xúc hiẹu komachi của cty thành phát theo tổng giá thanh toánlà 620trđ vat 10%. Cphi vận chuyển 4.5trđ(vat10%) phải trả cho công ty hùng hưng. Toàn bộ tiền mua và chi phí lquan chi bằng tiền gửi ngân hàng. Máy xúc này đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển thời gian sử dụng 15 năm

Nv 3: ngày 15 tháng 3 bb bàn giao 15 , cty xây dựng mai linh bàn giao cho doanh nghiệp 1 khu nhà xưởng mới, tổng số tiền phải trả cả vat 10 % là 1.340trđ. số tiền doanh nghiệp đã ứng cho nhà thầu tính đến thời điểm bàn giao 550tr đ, sau khi giữ lại 5% giá trị công trình bảo hành , số còn lại doanh nghiệp đã thanh toán bằng TGNH thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản. dự tính nhà xưởng sử dụng trong 20 năm

4. Ngày 24/4 gửi 1 thiết bị sản xuất đi tham gia liên doanh dài hạn với công ty tùng phương theo hợp đồng góp vốn liên doanh. Nguyên giá 320trđ giá trị hao mòn lũy kế 80trđ. Thời gian sử dụng 10 năm. Giá trị vốn góp được cty tùng phương ghi nhận trong hợp đồng là 250trđ, tương đương 10% quyền kiểm soát

5.Ngày 10/6 mua máy photo văn phòng của cty trần anh thửo giá thanh toán cả vat 10 % là 244tr đ. Công ty đã vay dài hạn để thanh toán 50%, số còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán 1% đươc hưởng tính trên tổng giá thanh toán , đơn vị đã thanh toán bằng TGNH thuộc quỹ đầu tư phát triển. thời gian sử dụng 7 năm

6.Ngày 27/6 tiến hành sửa chữa nâng cấp văn phòng quản lý công ty bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản đã hoàn thành trong tháng, chi phí sửa chữa bao gồm
Phụ tùng thay thế 16trđ
Vật liệu xây dựng cơ bản 100trđ
Tiền lương công nhân sửa chữa 14trđ (kèm bảng chấm công và thanh toán lương từ 3/6-27/6)
Câc khoản trích theo lương
Chi phí tiền điện bằng tiền mặt 5.5trđ
Dự tính nhà văn phòng sử dụng trong 20 năm

7.Ngày 1/8 dùng tiền gửi ngân hàng mua 1 dây chuyền sản xuất của cty duy linh theo tổng giá thanh toán 976tr (vat 10%). Doanh nghiệp thuê công ty lắp đặt hà nội lắp đặt, vận hành với cphi phải trả theo giá chưa vat là 12,5 trđ. Trong ngày cty hà nội đã lắp đặt xong và bàn giao cho bộ phận sản xuất sử dụng. ước tính dây chuyền này được sử dụng trong 20 năm và được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển

8.Ngày 12/9 thanh lý 1 nhà kho của bộ phận sản xuất đã khấu hao hết từ tháng trước, nguyên giá 560trđ. Chi phí thanh lý chi bằng tiền mặt là 5trđ để trả cho đội bốc dỡ. giá trị phế liệu thu hồi bằng tiền mặt là 12 tr đ cả vat 10%


9.Ngày 25/11 đưa ô tô tải phục vụ bp sản xuất gửi đi tham gia góp vốn liên doanh đồng kiểm soát với cty sài đồng. nguyên giá ô tô là 980 trđ, đã khấu hao 20trđ. Thời gian sử dụng 8 năm. Theo đánh giá giá trị ô tô được xác định là 950 trđ

10.Ngày 31/12 kiểm kê phát hiện thiếu 1 thiết bị dùng cho bộ phận sản xuất, chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý. Nguyên giá 35trđ, đã kháu hao 20trđ, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%
Cái này là bài tập mà, tự giải đi rồi gửi file lên đây tôi xem dùm cho.
 
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
....
 
Sửa lần cuối:
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
749
113
32
Link đó để làm gì vậy bạn, cái link có số liệu sai nhiều...Bài tập này yêu cầu bạn định khoản các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ, tập chung và hiểu rõ TK trước khi làm.
 
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
Link đó để làm gì vậy bạn, cái link có số liệu sai nhiều...Bài tập này yêu cầu bạn định khoản các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ, tập chung và hiểu rõ TK trước khi làm.
link đó là link bài excel e tải lên có khấu hao và định khoản nghiệp vụ rồi, e bị rối phần khấu hao ạ
ở dưới e đã đăng phần e tính khấu hao đây ạ, nhất là phần giảm khấu hao, e khó hiểu quá:((((
:(:(:(:(
 
Sửa lần cuối:
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
Link đó để làm gì vậy bạn, cái link có số liệu sai nhiều...Bài tập này yêu cầu bạn định khoản các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ, tập chung và hiểu rõ TK trước khi làm.
nv1 nợ có nv6NỢ
nợ tk131 - tín phát 125,000,000 nợ 2413 16,000,000
có 711 113,636,364 có 1534 16,000,000
có 33311 11,363,636 nợ 2413 100,000,000
nơợ 811 211,000,000 co 152 100,000,000
nợ 214 109,000,000 nợ 2413 14,000,000
có 211 320,000,000 có 334 14,000,000
nv2nợ 2413 4,760,000
Nợ 211 563,636,364 có 338 4,760,000
Nợ 1332 56,363,636 nợ 2413 5,000,000
Có tk 331 620,000,000 nợ 1331 500,000
Nợ 211 4,090,909 có 111 5,500,000
Nợ 1331 409,091 nợ 211 139,760,000
Có tk 331 4,500,000 có 2413 139,760,000
Nợ 331 - thành phát
nợ 331 - hùng hưng
620,000,000
4,500,000
nv7
Có tk 112 624,500,000 nợ 211 887,272,727
Nợ tk 414 567,727,273 nợ 1332 88,727,273
Có tk 411 567,727,273 có 112 976,000,000
nv3nợ 211 12,500,000
nợ 211 1,218,181,818 nợ 1331 1,250,000
nợ 1332 121,818,182 có 331 13,750,000
có 331 1,340,000,000 nợ 414 899,772,727
nợ331 723,000,000 có 411 899,772,727
có 1121 723,000,000 nv8
nợ 441 1,340,000,000 nợ 214 560,000,000
có 411 1,340,000,000 có 211 560,000,000
nv4nơợ 811 5,000,000
nợ 228 250,000,000 có 111 5,000,000
nợ 214 80,000,000 nợ 111 12,000,000
có 211 320,000,000 có 711 10,909,091
coó 711 10,000,000 co 33311 1,090,909
nv5nv9
nợ 211 221,818,182 nợ 222 950,000,000
nợ 133 22,181,818.18 nợ 214 20,000,000
có 331 244,000,000 nợ 811 10,000,000
nợ 331 122,000,000 có 211 980,000,000
có 341 122,000,000 nv10
nợ 331 122,000,000 nợ 214 20,000,000
có 112 119,560,000 nợ 1388 15,000,000
có 515 2,440,000 có 211 35,000,000
kết cn ng vốn
nợ 414 110,909,091
có 411 110,909,091
[TBODY] [/TBODY]
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO
ngày sdchỉ tiêutỷ lệ(sô năm k/hao)nguyên giák/hao từ khi sd(thanhlý)tổng k/hao những tháng sauk/hao năm
I. k/hao năm trước
II.KH tăng trong năm 8,396,232 1,338,679,082 1,347,075,314
26/02 máy xúc komachi 15 567,727,273 337,933 378,484,848 378,822,781
15/03 khu nhà xưởng 20 1,218,181,818 2,783,480 548,181,818 550,965,298
10/06 máy photo ricoh 7 221,818,182 1,448,122 190,129,870 191,577,992
27/06 nâng cấp vp qlý 20 139,760,000 77,644 41,928,000 42,005,644
01/08 dây truyền sản xuất 20 899,772,727 3,749,053 179,954,545 183,703,598
III.KH giảm trong năm 5,278,136 - 5,278,136
05/01 phương tiên vận tải 10 320,000,000 2,322,581 2,322,581
24/04 thiết bị sản xuất 10 320,000,000 622,222 622,222
12/09 nhà kho bp sản xuất - -
25/11 ô tô tải 8 980,000,000 2,041,667 2,041,667
31/12 kke thiếu ô tô 10% 35,000,000 291,666.67 291,667
[TBODY] [/TBODY]
 
Sửa lần cuối:
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
749
113
32
NV 1 đúng.
NV 2 cẩn thận đây là 2 nhà cung cấp khác nhau không hạch toán vào 1 bút toán Nợ 331 CÓ 1121 mà tách ra làm 2.
NV 3 đúng
NV 4 là góp vốn liên doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ nên TK là 222
Các nghiệp còn lại đúng. Bạn làm khá tốt đó chứ, nv của bạn cũng thể hiện bạn chịu khó nghiên cứu hạch toán.
Từ từ bạn sẽ giỏi lên thôi.
 
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
NV 1 đúng.
NV 2 cẩn thận đây là 2 nhà cung cấp khác nhau không hạch toán vào 1 bút toán Nợ 331 CÓ 1121 mà tách ra làm 2.
NV 3 đúng
NV 4 là góp vốn liên doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ nên TK là 222
Các nghiệp còn lại đúng. Bạn làm khá tốt đó chứ, nv của bạn cũng thể hiện bạn chịu khó nghiên cứu hạch toán.
Từ từ bạn sẽ giỏi lên thôi.
:):) e cám ơn ạ:))
@hocviecchuaxong có thể xem giúp e phần khấu hao giảm trong năm đc k ạ?
đặc biệt là phần kiểm kê bị mất thì khấu hao cả năm e kb tính ra sao?
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
749
113
32
có thể xem giúp e phần khấu hao giảm trong năm đc k ạ?
Khấu hao giảm trong năm bạn có ghi kìa là tổng "k/hao từ khi sd(thanhlý)", thể hiện số khấu hao giảm trong năm. Bạn chỉ cần hiểu đơn giản là cty còn tài sản nào đang sử dụng thì tôi tính khấu hao tài sản đó, cái mất rồi thì thôi.
- Giả sử tổng khao hao 1 tháng bình thường là A = 15.000.000, khấu hao tăng (các tài sản mua thêm phải tính khấu hao từ tháng này) trong bài là 8,396,232, 5,278,136( không còn theo dõi và tính KH từ tháng này) là 5,278,136. Vậy ta có mức khấu hao trong tháng là A + 8,396,232 - 5,278,136 = B.
- Đi làm, chỉ việc hạch toán TS tăng và giảm, cuối tháng lôi TS còn tại công ty và tính KH các TK đó là cũng ra bằng số phải khấu hao như trên = B.
Cách trên thì suy luận để hiểu thêm và rõ hơn thôi.
- Phần kiểm kê bị mất là 1 loai báo giảm, không tính khấu hao nó trong tháng nó bị mất nên nó nằm trong phần báo giảm khấu hao. Khi này ta suy luận là các tháng trước có KH nó rồi và số tiền KH nằm trong A.
 
  • Like
Reactions: thuthuy64966496

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều