Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi
Lặng Yên

Lặng Yên

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
24/9/14
5,421
1,467
113
26
Quận Tân Bình
#1
Vừa qua Cục thuế TP.HCM vừa có file hướng dẫn Quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018.
proxy.php?image=http%3A%2F%2F4wkt.net%2Ff%2Fjhhjppav5k7bz36.png&hash=88c1a3cb690e38a6218e984a6309ee97

Gồm có hướng dẫn về:
- Một số điểm lưu ý về thuế GTGT
+ Đối tượng không chịu thuế GTGT
+ Các trường hợp không phải tính và kê khai nộp thuế GTGT
+ Thuế suất 0%
+ Thuế suất 5%, 10%
+ Khấu trừ thuế GTGT
+ Phương pháp tính thuế GTGT
- Một số điểm lưu ý về thuế TNDN
+ Chi phí được trừ và không được trừ
+ Trích lập, sử dụng và phát triển KHCN
+ Thuế suất thuế TNDN
+ Ưu đãi thuế TNDN
- Một số điểm lưu ý về thuế TTĐB
+ Khấu trừ thuế TTĐB
+ Giá tính thuế TTĐB đối với khoản chiết khấu thương mại
- Một số điểm lưu ý về hóa đơn chứng từ
+ Đăng ký sử dụng hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn
+ Sử dụng hóa đơn đối với cơ sở giáo dục công lập
+ Sử dụng hóa đơn đối với phí cầu đường
+ Lập hóa đơn đối với quà tặng
- Một số điểm lưu ý về quản lý thuế
- Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017
- Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2017
- Một số chính sách thuế mới năm 2018

Để xem hướng dẫn chi tiết: xem file đính kèm.
 

Thành viên trực tuyến

  • duyquang89
  • sthink.com.vn
  • vutrongphung9x
  • Me Ben Ngo
  • daongocnam0603
Xem nhiều