mọi người giúp em môn kế toán ngân hàng với ạ. ở Nv5 em chưa hiểu lắm nên lập bảng cân đối k đều.

  • Thread starter Cao Gấm
  • Ngày gửi
Cao Gấm

Cao Gấm

Sơ cấp
12/8/18
1
0
1
20
#1
[TABLE][TBODY][TR][TD]NHTMCP B mới thành lập có vốn ban đầu do cổ đông đóng góp là 1.000 tỷ đồng,
được cơ cấu như sau:[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]_ Tiền mặt 600 tỷ đồng[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]_ Tiền gửi tại NH Nhà nước là 2.200 tỷ đồng[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]_ Tài sản cố định là 200 tỷ đồng[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]Ngày đầu tiên khai trương, có các nghiệp vụ phát sinh:[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]1. Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền mặt là 10 tỷ đồng.[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]2. Cho vay ngắn hạn Công ty Tấn Lợi bằng chuyển khoản để thanh toán cho người
thụ hưởng C có tiền gửi tại cùng NHTMCP B là 20 tỷ đồng.[/TD][/TR]
[TR][TD]3. Mua thêm một số TSCĐ từ nguồn vốn điệu lệ trả từ tài khoản tiền gửi tại NHNN.
Nguyên giá TSCĐ là 15 tỷ đồng. [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]4. Mua trái phiếu Chính phủ từ tiền gửi tại NHNN 300 tỷ đồng.[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]5. Tổng thu nhập của ngân hàng là 200.000.000đ, tổng chi phí là 150.000.000đ
đều thực hiện bằng tiền mặt.[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]Yêu cầu: [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]1. Lập Bảng CĐKT ban đầu và Bảng CĐKT sau khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế.[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR]
[TR][TD]2. Cho biết ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến giá trị của Bảng CĐKT.[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
 
H

hokado

Trung cấp
17/1/18
241
46
28
33
#2
bạn cứ lập thử (có thể đúng, có thể sai) rồi mn sẽ góp ý kiến và hướng dẫn thêm cho bạn. Lúc đó bạn sẽ nhớ lâu hơn, hiểu rõ hơn mình đúng / sai ở chỗ nào và còn duoc mở mang thêm cái mới (trên nền tảng cái bạn đang có). Chứ nhớ người khác làm thay thì mãi mãi sẽ bị phụ thuộc.
 

Thành viên trực tuyến

  • VanNguyen1709
  • lethanhqlda
Xem nhiều