Em có định khoản nghiệp vụ như thế này mọi người góp ý giúp em đã đúng hay chưa với ạ

  • Thread starter thuylinh134
  • Ngày gửi
thuylinh134

thuylinh134

Sơ cấp
21/9/23
2
0
1
Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
Ngày 10/9/N, KH Y mang sổ tiết kiệm 3 tháng, số tiền gốc ban đầu là 200 trđ, gửi ngày 5/5/N, trả lãi sau, lãi suất 4%/năm đến
ngân hàng xin rút bằng tiền mặt. Biết lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0.2%/năm và từ ngày 3/8/N lãi suất tiết kiệm VND 3 tháng được ngân hàng quy định là 4.5%/năm

Bài làm:
- Lãi sổ cũ (từ 5/5/N đến 5/8/N): 200*4%/12*3 = 2 trđ
- Lãi đã dự trả (ngày 5/9/N): (200 + 2) * 4,5%/12 *1 = 0.7575 trđ
- Lãi thực hưởng (từ 5/8/N đến 10/9/N): (200 + 2)*0,2%/365*36=0.04
Hạch toán ngày 10/9/N:
(1) Thoái chi lãi đã dự trả:
Nợ TK 491: 0.7575 trđ
Có TK 801: 0.7575 trđ
(2) Rút gốc và lãi thực hưởng bằng tiền mặt:
Nợ TK 4232/ 3t: 202 trđ
Nợ TK 801: 0.04 trđ
Có TK 1011: 202.04 trđ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA