em không biết định khoản câu này mọi người ak

  • Thread starter Nguyễn Thị Xăng
  • Ngày gửi
Nguyễn Thị Xăng

Nguyễn Thị Xăng

Sơ cấp
16/9/18
3
1
3
#1
em không biết định khoản câu này mọi người ak
nhập khẩu một dây chuyền sản xuất trị giá 30000 USD chua thanh toán cho nhà cung cấp. thuế nhập khẩu phải nộp là 20% thuế giá trị gia tăng phải nộp và được khấu trừ là 10% , tỷ giá thực tế lúc phát sinh nghiệp vụ là 20000đ/USD , các chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố đinh được kế toán tập hợp như sau:
xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất thử là 12000000 đ
dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 18000000đ
chi phí phát sinh thanh toán bằng tiền mặt 17000000
chi phí thuê chuyên gia thanh toán bằng chuyển khoản là 160000000
 
Thích: Mai Hương BG

BQT trực tuyến

  • Rua Diu Dang
    Rua Diu Dang
    Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Rua Diu Dang
Xem nhiều