Việc viết tắt trên hóa đơn điện tử có gì khác các loại hình hoá đơn khác không?

#1
Việc viết tắt trên hóa đơn điện tử có gì khác các loại hình hoá đơn khác không?

Đáp:
Đối với hoá đơn điện tử, tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” không bị hạn chế số ký tự như đối với các loại hình hoá đơn khác và cũng phù hợp với nội dung Điều 16, mục 2, khoản b Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010; Và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định “ Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hoá đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như “Phường” thành “P”, “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” thành “CP”, “Trách nhiệm hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường , xã, quận , huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.
 
Thích: Thanh Nam
P

Phạm Phương Trang nd

Sơ cấp
26/10/18
22
0
1
23
#2
Hóa đơn kia đã thấy mệt giờ hóa đơn điện tử thì khớp hồ sơ sao. Dễ cho kế toán nhưng khổ ông chủ. Mình biết tại sao cây xăng của Nhật mở gần cầu Thăng Long mặc dù rất ok nhưng lại rất ít người đổ
 

Thành viên trực tuyến

  • dinhphong2017
  • daongocnam0603
  • vuongleson
  • rvxbinhphuoc
  • xediengiatot
Xem nhiều