Xây dựng thư viện các hàm chức năng

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Khi sử dụng bảng tính Excel, chắc bạn không thể không dùng các hàm được định nghĩa sẵn như: SUM;COUNT;…Excel có vài trăm hàm như vậy được chia làm nhiều nhóm theo tính năng khác nhau. Tuy vậy, không phải chúng đã đáp ứng được hết các yêu cầu của người dùng. Nếu thường xuyên cần phải sử dụng các công thức tính tóan phức tạp trong bảng tính của mình, bạn có thể tự xây dựng hàm bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic rồi tập hợp chúng thành một thư viện hàm do người dùng định nghĩa (User-Defined FunctionsLibrary). Sau đó nạp thư viện này vào Excel qua công cụ Add-Ins. Như vậy bạn có thể dùng chúng như các hàm được định nghĩa sẵn trong Excel.
Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1.Khởi động Excel, tạo một bảng tính mới (giả sử tên là Book1.xls). Trong Book1, bạn chỉ cần giữ lại một WorkSheet đầu tiên (xóa bỏ các WorkSheet từ Sheet2 đến hết, việc làm này nhằm thu gọn thư viện nên bạn có thể bỏ qua).

2.Chọn lệnh Tools.Marco.Visual Basic Editor (<Alt-F11>) để chuyển sang môi trường sọan thảo Visual Basic. Khung Project sẽ liệt kê các thư viện và dự án đang được mở trong Excel, trong đó có Book1.

3.Nhấn chuột vào dòng VBAProject (Book1) để chọn dự án này rồi chọn lệnh Insert. Module để chèn thêm một Module mới vào dự án (Module mới này sẽ có tên là Module1).

4.Nhấn đúp vào Module1 để chuyển sang khung sọan thảo bên phải khung Project. Nhập mã nguồn các hàm của bạn vào khung này. Bạn cần viết chúng theo đúng cú pháp của ngôn ngữ Visual Basic và chú ý không đặt tên hàm của mình trùng với các hàm và từ khóa đã có trong Excel.

5.Chọn lệnh File.Close anh Return to Microsoft Excel (<Alt-Q>) để quay trở lại Excel. Bạn có thể kiểm tra sự hoạt động của các hàm mới này ngay trong Book1. Nếu vẫn còn sai sót, quay lại thực hiện từ bước 2 để sửa mã nguồn của các hàm.

6.Chọn lệnhFile.SaveAs:
-Trong khung Save in, chọn thư mục: MSOffice\Office\Library (thư mục ngầm định chứa các thư viện của Excel).
-Trong khung File Name: Nhập tên tập tin theo ý mình (abc.xla).
-Trong khung Save As type: Chọn Microsft Excel Add-In.
-Nhấn OK để lưu lại thư viện dưới dạng tệp Add-In.

7.Khởi động lại Excel. Chọn lệnh Tools.Add-Ins

8. Trong danh sách Add-Ins available, đánh dấu chọn vào mục có đúng tên thư viện của mình. Nếu chưa có thì bấm Browse ... để dẫn tới thư mục đã save file ở bước 6

Kể từ đây bạn có thể dùng các hàm mới này như những hàm đã được định nghĩa sẵn trong Excel. Chúng sẽ được liệt kê trong nhóm hàm User Defined. Để sử dụng các hàm này trên máy tính khác, bạn chỉ việc chép tập tin abc.xla vào thư mục MSOffice\Office\Library rồi thực hiện các bước 7,8. Muốn bổ sung các hàm mới vào thư viện, bạn cần nhập thêm mã nguồn vào Module1 của thư viện rồi chọn lệnh File.Save abc.xla để lưu lại.
Để người khác không thể mở và sửa chữa được thư viện của mình, trước khi chọn File. Save, bạn chọn lệnh Tools.VBAProject Properties. Trong hộp tọai Project Properties, nhấp vào mục Protection; đánh dấu chọn Lock Project for Viewing; nhập mật khẩu vào dòng Password; nhập lại mật khẩu lần nữa vào dòng Confirm Password; nhấn OK. Sau này nếu muốn sữa nội dung mã nguồn của thư viện , bạn phải nhập mật khẩu này mới mở được thư viện.

(PCW)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA