Cách xử lý khi HĐĐT có ngày lập và ngày ký không trùng nhau

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thời điểm xác lập Hóa đơn điện tử là khi đảm bảo có đầy đủ các nội dung bắt buộc (gồm cả chữ ký điện tử của người bán) như hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Trường hợp ngày ký hóa đơn thực hiện sau ngày lập HĐĐT thì doanh nghiệp phải dựa theo ngày hóa đơn điện tử được lập để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định. Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý thêm, trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, các đơn vị, doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.

Nguồn: Tạp chí Tài chính
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều