kế toán tài chính

  • Thread starter vivianlee
  • Ngày gửi
V

vivianlee

Sơ cấp
22/5/21
8
0
1
20
Dạ em còn nghiệp vụ 9 và điền bảng tính giá thành. Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
1. Mua nguyên vật liệu giá mua chưa có thuế GTGT: 900.000, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
2. Xuất kho công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 2 lần, cho sản xuất sản phẩm: 22.000.
3. Chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng: 50.000, ở bộ phận bán hàng 20.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 30.000.
4. Bán hàng, giá bán chưa thuế 1.400.000, thuế GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán ngay bằng tiền gửi ngân hàng. Giá xuất kho của lô hàng là 950.000.
5. Tiền lương phải trả công nhân sản xuất sản phẩm: 1xx.000 (SV tự cho xx là 2 số thứ tự trong danh sách lớp); nhân viên quản lý phân xưởng 50.000, nhân viên bán hàng 200.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 100.000.
6. Các khoản trích theo lương 34% theo quy định.
7. Xuất kho gửi bán một lô hàng, giá xuất kho 450.000, giá bán chưa thuế 700.000, thuế
GTGT 10%. Khách hàng chưa nhận được hàng.
8. Tiền điện, nước... theo giá chưa có thuế GTGT: 150.000; thuế GTGT 10% chưa thanh toán. Trong đó, dùng ở phân xưởng sản xuất 90.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 60.000.
9. Cuối tháng phân xưởng sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm. Biết rằng sản phẩm dở dang đầu kỳ trị giá 20.000, sản phẩm dở dang cuối kỳ trị giá 30.000; doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyên vật liệu chính.
10. Khách hàng nhận được hàng ở câu (7), chấp nhận và thanh toán ngay bằng chuyển khoản.

2.Tính giá thành và lập bảng tính giá thành sản phẩm? (mẫu 1)
Mẫu 1: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Khoản mục DĐK C DCK Tổng Z Zđvsp
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
Cộng
 
V

vivianlee

Sơ cấp
22/5/21
8
0
1
20
Mọi người kiểm tra giúp em với ạ. Em cảm ơn ạ.

1
Nợ TK 152900000
Nợ TK 13390000
Có TK 112990000
2
Nợ TK 24222000
Có TK 15322000
Nợ TK 62711000
Có TK 24211000
3
Nợ TK 62750000
Nợ TK 64120000
Nợ TK 64230000
Có 214100000
4
Nợ TK 1121540000
Có TK 5111400000
Có TK 333140000
Nợ TK 632950000
Có TK 156950000
5
Nợ TK 622138000
Nợ TK 62750000
Nợ TK 641200000
Nợ TK 642100000
Có TK 334488000
6
Nợ TK 62232430
Nợ TK 62711750
Nợ TK 64147000
Nợ TK 64223500
Nợ TK 33451240
Có TK 338165920
7
Nợ TK 131770000
Có TK 511700000
Có TK 33370000
Nợ TK 632450000
Có TK 157450000
8
Nợ TK 62790000
Nợ TK 64260000
Nợ TK 13315000
Có TK 331165000
10
Nợ TK 112770000
Có TK 131770000
 

Thành viên trực tuyến

  • Baylv
  • Luuduyen92
  • amthanhnhapkhaucomvn
  • maytoidienxaydung79
  • nguyenminhtuan130405

Xem nhiều