Mỗi tuần một chuyên đề

chuyển lỗ năm trước qua năm sau

  • Thread starter yenleonline
  • Ngày gửi
yenleonline

yenleonline

Sơ cấp
30/8/21
6
0
1
38
Cả nhà cho em hỏi khi chuyển lỗ của năm trước sang năm sau bao gồm các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay ko bao gồm ạ.
Ví dụ:
- năm 19 lợi nhuận trước thuế lỗ -103tr bao gồm các khoản chi ko được trừ là 65tr
Quyết toán TNDN chi phí loại trừ là 65tr - Thu nhập tính thuế âm lỗ 38tr
- Năm 20 lợi nhuận trước thuế lãi 68tr - bao gồm các khoản chi ko được trừ là 82tr
Quyết toán TNDN chi phí loại trừ là 82tr - Thu nhập tính thuế lãi 150tr
- Năm 2020 doanh nghiệp được chuyễn lỗ năm 2019 là bao nhiêu của năm 2019
Cả nhà cho mình xin ý kiến với nhé. Cảm ơn cả nhà
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tâm An

Tâm An

Tư vấn Kế toán online
16/2/21
75
21
8
tuvan.webketoan.vn
Cả nhà cho em hỏi khi chuyển lỗ của năm trước sang năm sau bao gồm các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay ko bao gồm ạ.
Ví dụ:
- năm 19 lợi nhuận trước thuế lỗ -103tr bao gồm các khoản chi ko được trừ là 65tr
Quyết toán TNDN chi phí loại trừ là 65tr - Thu nhập tính thuế âm lỗ 38tr
- Năm 20 lợi nhuận trước thuế lãi 68tr - bao gồm các khoản chi ko được trừ là 82tr
Quyết toán TNDN chi phí loại trừ là 82tr - Thu nhập tính thuế lãi 150tr
- Năm 2020 doanh nghiệp được chuyễn lỗ năm 2019 là bao nhiêu của năm 2019
Cả nhà cho mình xin ý kiến với nhé. Cảm ơn cả nhà

Chỉ được chuyển âm 38tr thôi nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA