Có được ân hạn thuế khâu nhập khẩu do ảnh hưởng dịch?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP, chính sách ân hạn thuế năm 2021 do ảnh hưởng dịch tại Nghị định này không áp dụng với khoản thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể căn cứ điểm a khoản 27 Điều 3 và điểm a khoản 1 Điều 63 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để đề nghị gia hạn nộp thuế khâu nhập khẩu do ảnh hưởng dịch.

Về thủ tục gia hạn nộp thuế khâu nhập khẩu, thực hiện theo quy định tại Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 68 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) và Điều 11 Thông tư 06/2021/TT-BTC .
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều