Cách xử lý và mức phạt cho hóa đơn bị mất năm 2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Quy định xử phạt khi làm mất hóa đơn đầu ra

Khi làm mất hóa đơn thì kế toán cần căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng khi xác định mức phạt, cụ thể như sau:

Trường hợp áp dụng cho các hành vi vi phạm vừa có tình tiết giảm nhẹ, lại vừa có tình tiết tăng nặng, lúc này một tình tiết giảm nhẹ sẽ giảm trừ được một tình tiết tăng nặng.

Trong trường hợp này thì mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm thủ tục hóa đơn là mức trung bình của khung phạt tiền đối với hành vi đó.

Với các tình huống có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt sẽ trừ 10% mức phạt trung bình của khung tiền phạt. Tuy nhiên lưu ý rằng sẽ không được giảm trừ quá mức tối thiểu của khung tiền phạt. Tương tự như vậy với các tình tiết tăng nặng cũng sẽ tính thêm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt.

Các mức phạt làm mất hóa đơn đầu ra khi chưa thông báo phát hành

Mức phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn được quy định theo các trường hợp cụ thể tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 5/12/2020, cụ thể như sau:

Căn cứ theo Điều 25, Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt với các hành vi mất hóa đơn như sau:

Đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn chậm trễ quá thời hạn 1-5 ngày, tính từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì sẽ phạt cảnh cáo.

Áp dụng với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn chậm trễ quá thời hạn 1-5 ngày, tính từ ngày hết thời hạn theo quy định. Trừ trường hợp tại Khoản 1 của Điều này thì sẽ bị phạt tiền từ 1-4 triệu đồng tùy vào tình tiết cụ thể.

Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn chậm trễ quá thời hạn từ 6 ngày trở lên, tính từ ngày hết thời hạn theo quy định. Không khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn thì sẽ bị phạt tiền từ 4-8 triệu đồng tùy vào các tình tiết cụ thể.

Các mức phạt cụ thể khi làm mất hóa đơn đầu ra đã thông báo phát hành

Với trường hợp này thì mức phạt được quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ – CP, Điều 26, cụ thể như sau:

Phạt cảnh cáo áp dụng đối với các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên 1, liên 3) trong quá trình sử dụng và đã kê khai, nộp thuế.

Trường hợp hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên 2), trong quá trình sử dụng và đã kê khai, nộp thuế sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Phạt 4-8 triệu đồng với các trường hợp xảy ra mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập.

Phạt 5-10 triệu đồng được pháp luật áp dụng với các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hóa đơn hoặc trong quá trình lưu trữ hóa đơn.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều